Nagyváradi magyar egyetemisták vehették át a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 22 hallgatója vehette át a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram célja a külhoni felsőoktatási intézményekben gazdaságtudományi képzési területen tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámának, illetve az otthon maradás esélyeinek növelése.

Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem június 15-én tartotta hagyományos évzáró ünnepségét több száz oktató, hallgató és családtag részvételével az Újvárosi református templomban. Az ünnepségen Dr. Dubéczi Zoltán, a Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket és adta át az idei évre az Alapítvány kuratóriuma által megítélt 22 ösztöndíjat.

Az egyetem az erdélyi magyarnyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a rendszerváltozás után létrehozott első önálló, akkreditált magyar magánegyetem. Céljuk olyan egyetemi közösség kialakítása, melyben a keresztényi és egyetemes emberi értékek egyaránt érvényesülnek, ezen túl pedig a magyar nemzeti közösség identitásának megőrzése és fejlesztése, a Partium regionális igényeit kielégítő szakemberképzés és továbbképzés, valamint hozzáférés biztosítása a térség értelmiségének a minőségi oktatáshoz és kutatási lehetőségekhez.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretein belül, az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára 2018-ban indult el Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a legtehetségesebb határon túli magyar hallgatók támogatására. Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló első okleveleket 2018. novemberében adták át a komáromi Selye János Egyetemen tanuló 48 felvidéki, majd idén májusban Szabadkán 26 délvidéki hallgatónak, míg júniusban 50 kolozsvári és 20 csíkszeredai egyetemista vehette át.

A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy növelje a külhoni felsőoktatási intézményekben gazdaságtudományi képzési területen tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámát, illetve az otthon maradás esélyeit. Az ösztöndíjban részesülhetnek az alap-, valamint a mesterképzésen tanuló fiatalok tanulmányi eredményük alapján a következő szakokon: európai és nemzetközi közgazdaság; pénz-, bankügyvitel és biztosítás; marketing; menedzsment; pénzügy és számvitel; ügyviteli gazdaság; ügyviteli információs rendszerek.