Csíkszeredai egyetemisták kaptak Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara húsz hallgatója vehette át a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram célja a külhoni felsőoktatási intézményekben gazdaságtudományi képzési területen tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámának, illetve az otthon maradás esélyeinek növelése.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán Dr. Sebestyén Géza, a Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvány Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke adta át június 15-én, az intézmény tanévzárója keretében 20 hallgatónak a PADE 2019-re megítélt ösztöndíját. A bíráló bizottság 70 százalékban a tanulmányi teljesítményt, 20 százalékban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), és 10 százalékos arányban a közéleti, közösségi tevékenységet vette figyelembe. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001-ben azzal a fő céllal alakult, hogy magas színvonalú, versenyképes oktatást biztosítson az erdélyi magyar hallgatóknak. 2014-ben a legjobb romániai magánegyetemmé választották és ezt a kiemelkedő helyet ma is tartja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretein belül, az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára 2018-ban indult el Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a legtehetségesebb határon túli magyar hallgatók támogatására. Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló első okleveleket 2018. novemberében adták át a komáromi Selye János Egyetemen tanuló 48 felvidéki, majd idén májusban Szabadkán 26 délvidéki hallgatónak, míg júniusban 50 kolozsvári egyetemista vehette át. 

A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy növelje a külhoni felsőoktatási intézményekben gazdaságtudományi képzési területen tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámát, illetve az otthon maradás esélyeit. Az ösztöndíjban részesülhetnek az alap-, valamint a mesterképzésen tanuló fiatalok tanulmányi eredményük alapján a következő szakokon: európai és nemzetközi közgazdaság; pénz-, bankügyvitel és biztosítás; marketing; menedzsment; pénzügy és számvitel; ügyviteli gazdaság; ügyviteli információs rendszerek.