Beregszászi magyar egyetemisták kaptak Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat

A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Kara beregszászi kihelyezett képzésének gazdálkodási és menedzsment szakán tanuló 15 hallgató vehette át a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat július elsején.

A Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvány, a Nyíregyházi Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által adományozott ösztöndíjakat Dr. Dubéczi Zoltán, a PADE kuratóriumának elnöke adta át a beregszászi magyar főiskola tanévzáró ünnepségén. Az ösztöndíjat azok a tanulók kaphatták, akik már legalább két lezárt félévvel rendelkeznek. Pályázatuk elbírálásánál 70 százalékos súlyozással számított a tanulmányi teljesítmény, 20 százalékban az elért tudományos eredmények, míg 10 százalékban a közösségi, közéleti munka.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretein belül, az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára 2018-ban indult el Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a legtehetségesebb külhoni magyar hallgatók támogatására. Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló első okleveleket 2018. novemberében adták át a komáromi Selye János Egyetemen tanuló 48 felvidéki, majd idén májusban Szabadkán 26 délvidéki hallgatónak. Júniusban három erdélyi egyetem hallgatói vehették át az ösztöndíjat: Kolozsvárott 50, Csíkszeredában 20, míg Nagyváradon 22 magyar tanuló.

A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy növelje a külhoni felsőoktatási intézményekben közgazdasági szakon tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámát, illetve az otthon maradás esélyeit. Az ösztöndíjban részesülhetnek az alap-, valamint a mesterképzésen tanuló fiatalok tanulmányi eredményük alapján a következő szakokon: európai és nemzetközi közgazdaság; pénz-, bankügyvitel és biztosítás; marketing; menedzsment; pénzügy és számvitel; ügyviteli gazdaság; ügyviteli információs rendszerek.