Lezárult - Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíjrogramban való részvételre

A Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Neumann János Egyetemen, gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók részére tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet.

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek a Neumann János Egyetemen gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók.

Az Alapítvány a pályázatot elnyerő hallgató számára pénzügyi támogatást ad, amely megegyezik az önköltség összegével.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. Az ösztöndíjra 2016. szeptemberében vagy 2017. szeptemberében beiratkozott azon nappali munkarendű hallgatók pályázhatnak, akik a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain önköltséges finanszírozási formában a 2018/19-es tanév mindkét szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek és ezen tanév mindkét félévében a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk külön-külön jobb volt, mint 3,85. Ettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet.
   
 2. A programra jelentkezni a csatolt „ADATLAP” benyújtásával lehet. Az űrlapokat a PADS Alapítvány címére (1014 Budapest, Úri utca 21., III. emelet) vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán kell leadni.
   
 3. A jelentkezési határidő az „ADATLAP”-on található.
   
 4. A támogatás mértéke az Egyetemmel kötött képzési szerződésben foglalt összeg. Az Alapítvány az elnyert ösztöndíjat a 2019/2020. tanév első félévére egy összegben folyósítja.
   
 5. A hallgató folyamatosan kapcsolatot tart az Alapítvánnyal és félévente beszámol tanulmányainak előrehaladásáról, az általa látogatott szakmai előadásokról; szükség esetén az Alapítvány rendelkezésére áll egy esetleges kutatási témában történő együttműködéshez.
   
 6. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat, szakdolgozatot, TDK-dolgozatot a hallgató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa.
   
 7. A támogatott hallgató vállalja, hogy abszolutóriumát, illetve a tantervben rögzített tanegységeit tantervi keretei szerinti időben megszerzi (max. 7 félév).
   
 8. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a hallgatóval. A támogatás folyósítása a szerződés aláírása után történik.

KAPCSOLAT

info@pallasalapitvanyok.hu