Lezárult pályázat – Pályázati felhívás: Magyarországi Felsőoktatási Verseny, Kurzus, Szakmai Fórum Megvalósítása Szakkollégiumok Számára

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai témájú szakkollégiumi programot hirdet a 2018-as évre.

A programra jelentkezhetnek a magyarországi felsőoktatási intézmények által fenntartott és működtetett szakkollégiumok, akik közgazdasági, pénzügyi, bankszakmai témájú vagy oktatás innovációs témájú versenyeket, kurzusokat, szakmai fórumokat kívánnak megvalósítani.
A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak.

A PROGRAM CÉLJA

A program elsődleges célja közgazdasági, pénzügyi, bankszakmai vagy oktatás innováció vonatkozású szakkollégiumi kurzusokon és rendezvényeken (előadássorozat, szakmai verseny) folyó értékes szakmai munka támogatása. Emellett további cél az, hogy a szélesebb szakmai közönség minél jobban megismerje a szakkollégiumokban zajló élénk szakmai életet, ezért az elbírálás során előnyt élveznek azon kurzusok és rendezvények, amelyek nyilvánosak, illetve nyilvánosan elérhető prezentációk vagy kiadványok is készülnek az elhangzott előadásokból.

1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN” nyújtható be pályázat.

NYITOTT PÁLYÁZATI
IDŐSZAK

FELFÜGGESZTETT PÁLYÁZATI IDŐSZAK

Február – Június

Január

Szeptember – November

Július - Augusztus

 

December

 

2.  Kizárólag jogi személyiséggel rendelkező magyarországi felsőoktatási intézmények által fenntartott és működtetett szakkollégiumok pályázhatnak. 
 
3.  A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 
   a.  Részletes költségvetési terv az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt: 
  • Esetleges várható bevételét;
  • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összegét;
    (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)
  • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie); 
  • A kért támogatás összegét; 
  • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk a projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!
 
b.  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
c.  Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
d.  Aláírási címpéldány;
e.  30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről 
f.  Pályázati nyilatkozat
g.  Áfa nyilatkozat
i.  Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
ii.  Ha nem jogosult  visszaigénylésre
h. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni. 
 
A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.
 
A pályázatot legalább a tervezett projekt előtt 3 hónappal be kell nyújtani. 
Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni. 
A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.
 
KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADE szakkollégiumi program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE szakkollégiumi program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.