PÁLYÁZAT A GEOPOLITIKAI DOKTORI PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány és a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet „PADE/PAIGEO Geopolitikai Doktori Program Támogatása” címmel hazai felsőoktatási intézmények részére, a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan. A pályázat keretein belül a Geopolitikai Doktori Programban részvevő hallgatók és oktatók, továbbá egyéb a Programhoz szorosan kapcsolódó rendezvények támogatása a cél.

A programra hazai jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények jelentkezhetnek, melyekben Geopolitikai Doktori Program valósul meg. A pályázat irányulhat kurzusok bevezetésére, hallgatók ösztöndíj támogatására, az oktatás segítésére, valamint szakmai rendezvények megvalósítására. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

Ezúton felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz csak és kizárólag a hallgatók ösztöndíjainak támogatására nyújtható be pályázat. A Programhoz kapcsolódó egyéb költségek támogatására a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványnál van lehetőségük pályázni.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A program elsődleges célja a PhD szintű geopolitikai képzés támogatása.  A geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű. Ezzel összefüggésben támogatandó cél a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását. A pályázat célja továbbá a geopolitikai, geoökonómiai és regionális gazdasági kutatások, e tárgyterületeken történő doktori képzések támogatása.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

 1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz és a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványhoz ezen kiírásra csak és kizárólag a pályázati határidő lejártáig lehetséges pályázni. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20. 15.00 óra.
 2. Jogi személyiséggel rendelkező hazai felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
 3. Nemzetközi tanulmányok és közgazdasági tudományterületen képzéssel rendelkező felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
 4. A pályázatnak egy részletes költségvetési tervet kell tartalmaznia az Áfa nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projektet:
 5. Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;

  (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)

  A költségtervben kötelező a lektori tiszteletdíj tervezése, amely nem haladhatja meg a szerzői díj 15%-át, amennyiben ez felmerül. Az Alapítvány előírja, hogy a lektorok kötelesek szakmai véleményt megfogalmazni az elkészült tananyagról.

 6. Esetleges várható bevételét (a Támogató előírja, hogy a Projekt időszaka alatt, a Programhoz szorosan kapcsolódó bevételét - tandíjbevétel- 100 % - ban köteles a Pályázatában megjelölt Projektcélra fordítani);
 7. A kért támogatás összegét;
 8. Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét;
 9. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy okirat, vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés
 10. Áfa nyilatkozat
  1. Ha jogosult Áfa visszaigénylésre
  2. Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre
 11. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során megvalósuló beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályaira figyelemmel köteles eljárni.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28. 15.00. óra

Az elnyert pályázati összegről, a felhasználás és az elszámolás részleteiről az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 50 oldalban a „PADE és PAIGEO Geopolitikai Doktori Program Támogatása” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu email címre.

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE/PAIGEO Geopolitikai Doktori Program Támogatása” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott határidőig nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.