Összeolvadt a három korábbi Pallas Athéné Alapítvány

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADE), a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO) és a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány (PADS) eddig külön végezte tevékenységét az edukáció, a tudomány, a kutatás-fejlesztés és a kultúra támogatása területén. Mostantól mindez egy új szervezet, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) égisze alatt fog megvalósulni. A Magyar Nemzeti Bank, mint alapító célja, hogy az új alapítvány működése egységes ösztönzést, támogatást, lehetőséget és esélyt nyújtson a tudomány, a kultúra, a gazdasági és pénzügyi szektor, valamint az oktatás területét érintő, értékteremtő projektek számára, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

A három korábbi Pallas Athéné Alapítvány jogutódjaként, újonnan megalapított PADME céljai között kiemelt szereppel bír

  • a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, a bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések támogatása;
  • a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozásával, továbbá
  • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpontok létrehozása és működtetése, valamint
  • a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, a pénzügyi nevelés és tanácsadás támogatása által a magyar szellemi örökség gazdagítása érdekében.

Az alapítvány mindezeken túl ösztöndíjakat és vendégtanári programokat kíván meghirdetni, illetve a különböző szakterületekhez kapcsolódó szakkönyvek, folyóiratok kiadását és könyvtár létrehozását tűzte ki céljai között.

A PADME díjalapítással is szeretné elismerni és ösztönözni a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket. Az alapítvány erős támogatói háttér létrehozását tervezi, hogy bárki számára elérhetők, megismerhetők legyenek a legmodernebb tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák.  Mindezek mellett különféle geopolitikai, geostratégiai programok létrehozásába is tevékenyen szeretne bekapcsolódni. Az összeolvadt PADME tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában pedig ingatlanfejlesztést és hasznosítást, illetve rehabilitációs és rekonstrukciós munkákat tervez a jövőben.

Az alapítvány kuratóriumának elnöki posztját Csizmadia Norbert, elnökhelyettesi pozícióját Prof. Dr. Lentner Csaba tölti be. A kuratórium további tagjai Dr. Bogár László Miklós, Réfy Imre és Salamin Géza.

Az alapítvány és a kuratórium munkáját egyéb tanácsadói testületek és egy felügyelő bizottság fogja segíteni.