Januári sikerkönyvek az intelligens és az emberközeli vezetés, valamint a világ pénzügyi rendszerének titkairól

A Pallas Athéné Könyvkiadó januárban újabb három izgalmas bestsellert hozott el magyar nyelven az olvasóknak. Sudhansu Palsule és Michael Chavez „Emberközeli vezetés” c. könyvükben kifejtik, hogy a közösség érdekeit szolgáló rendeltetés megtalálása döntő fontosságú azon cégek számára, amelyek a XXI. században sikeresen akarnak működni. „Vezetési intelligencia - a kiváló vezető 5Q-ja” c. könyv szerzői, Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse arra adnak választ, hogy mi az intelligens vezetés titka és kiből lehet intelligens vezető. Vedat Akgiray „Helyes Pénzügy” c. könyve pedig azokat a pénzügyi rendszereket vizsgálja, amelyek az egész világot mozgásban tartják.

Sudhanshu Palsule-Michael Chavez:

EMBERKÖZELI VEZETÉS

Sudhansu Palsule és Michael Chavez azzal a felültéssel kezdi könyvét, hogy az embert alapvetően létének miértje, illetve az erre adott válaszok megtalálása motiválja, és pontosan ezt a logikát kell alkalmazni egy cég működésére nézve is. A könyv számos példával és esettanulmánnyal szemlélteti az emberközpontú vezetés gyakorlati hasznát, illetve a rendeltetés megtalálásának kiemelt szerepét az üzleti életben.

De mi is tulajdonképpen a rendeltetés? A szerzők „fordítása” szerint ez valójában az adott cég működésének és létezésének értelmét foglalja össze közérthető és történetmesélésre alkalmas formában, miközben az egyéni, dolgozói célokkal is egységben működve képes dinamizálni a vállalat működését. A rendeltetés középpontjába természetesen a vásárlót/az ügyfelet kell állítani, amihez először is azt kell meghatározni, hogy kiket és miért szeretnénk szolgálni. A megfelelő empátia segítségével pedig könnyebb azokat a lehetőségeket megtalálni, ahol szolgálni tudjuk vásárlóinkat/ügyfeleinket, vagy akár az egyéb érintetteket. A rendeltetés viszont csak akkor működik hatékonyan, ha azzal a szervezeten belül mindenki azonosulni tud, így fontos annak intézményesítése és megfelelő kommunikációja.

A könyv egyik fontos megállapítása, hogy nem szabad mindig és minden körülmények közt a rövid távú profitmaximalizálásra törekedni, hiszen, ha egy vállalat a rendeltetését megtalálva, egy nagyobb, a világot jobbá tevő cél érdekében dolgozik, a profit is gyorsabban jön. A szerzők bíznak abban, hogy ez a könyv sokakat inspirál arra, hogy csatlakozzanak az emberközelibb megközelítés iránt elkötelezett vezetők csoportjához.  

VEDAT AKGIRAY:

Helyes pénzügy

Ahogyan azt J.P. Morgan is megfogalmazta: „ha az emberek nem bíznak a bankárokban, nem bíznak a bankokban, akkor nem bíznak a pénzügyi rendszerben sem”. A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság alapjaiban rendítette meg ezt a bizalmat, amelynek helyreállítása azóta sem történt meg teljesen. A válságból való kilábalás utáni optimista köd elfedte a pénzügyi rendszer alapjait érintő problémákat, amelyeket valójában nem orvosoltuk, csak megfeledkeztünk róluk. Vedat Akgiray kötete nemcsak érdekes és tanulságos olvasmány, hanem alapvető pénzügyi műveltséget is nyújt olvasója számára.

A könyv kiindulási pontjaként a pénzügyek és az információtechnológia terén hatalmas tapasztalattal rendelkező szerző kiemeli, hogy a pénzügyek világa mára elszakadt a gazdasági és társadalmi valóságtól, eredeti célját elfelejtette, ezért újra fel kell fedeznie a világot, mint értékek által vezérelt valóságot. A kötet ezt követően számos olyan finanszírozási koncepciót mutat be, amelyekkel pénzügyi rendszerünket egy új, a társadalmi jólétet hatékonyabban szolgáló modell felé lehetne elmozdítani. A szerző állítása szerint a helyes pénzügyekhez vezető út első lépésben azt jelenti, hogy újradefiniáljuk a pénzügyek saját életünkben játszott szerepét, majd rendszerszinten áttervezzük annak érdekében, hogy az a teljes társadalmat képes legyen kiszolgálni. Paradigmaváltásra van szükség a pénzügyek tekintetében. Új „társadalmi szerződést” kell kötni a szabályozó hatóságok, a piaci szereplők és az ügyfelek között. Az alapelv egyszerű: a pénzügyi rendszer akkor jó a társadalom számára, ha a társadalom alapvető funkcióit, vagyis a közjót szolgálja.  

ALI QASSIM JAWAD & ANDREW KAKABADSE:

Vezetési intelligencia

Egy olyan világban, ahol a politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok gyorsan változnak, minden vezetőnek – a magán- és a közszférában egyaránt – rendelkeznie kell a kiváló vezetői teljesítmény alapját jelentő tulajdonságokkal. Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse könyve azt vizsgálja, hogy a vállalatvezetők miként tudják az öt kiemelt vezetői intelligencia faktort - azaz a logikus gondolkodást (IQ), az érzelmi intelligenciát (EQ), a politikai intelligenciát (PQ), az ellenállóképességet (RQ) és az erkölcsi szilárdságot (MQ) - alkalmazni és fejleszteni a vállalat sikerének érdekében. A kötetben az írók sorra veszik mindegyik tényezőt; gyakorlati példákkal szemléltetik működésüket, alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiket.  Fontos, hogy a vezetői hierarchiában egyre feljebb lépve a hatékony és eredményes menedzserek egyre nagyobb intelligenciával, magabiztos politikai attitűddel és érdekérvényesítést támogató kitartással rendelkezzenek.

A szerzők gyakorlati útmutatást, egyfajta forgatókönyvet is adnak az olvasók kezébe. Konkrét szituációkban mutatják be az öt vezetési intelligenciatényező működését, és a való életben is kiválóan hasznosítható tippeket adnak a vezetői hierarchia különböző fokain álló menedzserek részére.

A Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetek megvásárolhatók a kiadó webshopjában (www.pallasathenekiado.hu) valamint könyvesboltjában, a Bölcs Várban.