Hallgatói mobilitás - „Az anyagi támogatás mellett fontos szakmai visszajelzés is volt a PADME ösztöndíja”

Bagdy Ábel az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legjobb egyetemének, a Columbia Universitynek a mesterszakos hallgatója. Az Economic and Political Development képzésen tanul.A 29 éves szakembert pályaválasztásáról, eddigi munkájáról, New York-i tanulmányairól, terveiről, valamint arról kérdeztük, mit jelentett számára a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítvány által nyújtott támogatás.

Mindig a gazdasági-pénzügyi pályára készült?

Hogy milyen pályára készülök, azt talán még most sem tudom pontosan. Azt viszont tudom, mi az, ami érdekel, és bízom benne, hogy mindig megtalálom azt a munkát, ami leköti érdeklődésemet, amelyben fejlődöm, és ami hozzáadott értékkel bír társadalmilag is. Miután a gazdasági és nemzetközi vonalon való továbbtanuláshoz Magyarországon a Corvinus Egyetem nyújtotta a legjobb lehetőséget, ezért oda jelentkeztem.

 

Volt-e ebben családi vagy iskolai inspiráció?

Természetesen rengeteg meghatározó élmény egyengette utamat. A családomban sok könyv és újság vett körül, és már kiskoromtól kezdve beszélgetési témák voltak az aktuális nemzetközi és hazai közügyek. A tanáraimmal is szerencsém volt mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban, ők is sok inspirációt jelentettek számomra.

 

Hogyan alakultak a tanulmányai?

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és számvitel szakán kezdtem, majd a „makróbb szintű” megközelítés felé vettem az irányt. Corvinusos éveim során több országban is tanultam vagy dolgoztam gyakornokként. Ezek mind segítettek abban, hogy megismerjem saját magam, és az érdeklődésem is pontosabban kirajzolódjon. Sokan vagyunk, akik hosszú idő után sem találják meg pontosan, mi is az „álommunka”, de ennek keresése közben nagyon jó embereket ismerünk meg, és olyan iparágakban szerzünk tapasztalatokat,  amelyekkel jelentősen tágul a látókörünk, és szakmailag is fejlődünk.

 

Voltak-e anyagi, nyelvi nehézségei egyetemi tanulmányai során?

Az angolt második nyelvként tanuló diákok számára jelentősek a nyelvi korlátok, ezt magam is éreztem több külföldön töltött félév után is. Az Erasmus programok során a nemzetközi diákcsapat tagjai sokszor egymástól tanulják a „konyhaangolt”. Ez is fontos, de igazán anyanyelvűektől lehetne tanulni. Ugyanakkor élni kell még a bizonytalan nyelvtudással  is!  

Ami az anyagiakat illeti, ma már a külföldi részképzésekhez rendkívüli jó ösztöndíjak érhetők el. Egy amerikai diploma megszerzése esetén azonban más a helyzet. Bár itt is számos támogatási lehetőség van, ám még több nagy összegű ösztöndíj elnyerése esetén is dolgozni kell mellette. Már pusztán a jelentkezésnek is magasak a költségei. Nekem ebben a Fulbright Bizottság ösztöndíja segített, sőt az adminisztratív dolgokban is patronáltak.

 

Mit jelentett a PADME által nyújtott lehetőség? Hogyan találkozott vele?

Már  évek óta figyeltem, milyen pályázatokat hirdet a PADME annak érdekében, hogy a legjobb külföldi egyetemek képzésein is támogassa a magyar hallgatókat. Nekem abban segített a PADME ösztöndíja, hogy minél kevesebbet kelljen foglalkoznom a megélhetéssel, ezáltal jobban koncentrálhassak a tanulmányaimra, a kutatásomra és a városban rejlő egyedülálló lehetőségekre.

Az is fontos visszajelzés volt, hogy egy nívós alapítvány támogatásra érdemesnek tartja tanulmányi terveimet és a kutatási programomat!

 

Milyen tapasztalatokat szerzett a Columbia University mesterszakos hallgatójaként?

A Columbia az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legjobb egyeteme. Az Economic and Political Development képzésen tanulok. Ezen jellemzően néhány év munkatapasztalattal rendelkező fiatalok vesznek részt, akik fogékonyak a globális problémákra, és ezekre a lokális társadalmi kihívások keretében keresnek megoldásokat. A képzés legnagyobb értékét véleményem szerint az évfolyamtársak jelentik, akik a világ nagyvállalataitól, kormányaitól, jegybankjaitól vagy nemzetközi szervezeteitől érkeztek. A képzés maga rugalmas, rengeteg irányba lehet specializálódni.

 

Ön milyen irányba specializálódik?

Több témára is igyekszem minél nagyobb figyelmet fordítani. Érezhetően egy új világrend van kialakulóban, amelyből számomra az a legizgalmasabb, hogy mi lehet ebben Európa és elsősorban Magyarország szerepe. Külön érdekes India szerepének felértékelődése, és hogy ez milyen gazdasági és diplomáciai lehetőségeket rejt Európa, benne Magyarország számára. Természetesen Kína is minden szempontból a figyelem fókuszában áll. Kínai diáktársaim rengeteget segítenek abban, hogy jobban értsük a „kínai megközelítést”. Természetesen az Egyesült Államokban töltött hétköznapok révén rengeteg helyi üggyel is foglalkozunk.

Egy másik kiemelten izgalmas téma a gazdaságfejlesztés: alaposan vizsgáljuk azokat a gazdasági, politikai és intézményi feltételeket, amelyek növelik egy ország tartós felzárkózási pályára állásának esélyeit.

 

Tanulmányai végeztével milyen pálya várja?

Az utóbbi években a Magyar Nemzeti Bankban dolgoztam, a jövőben is mindenképpen közgazdasági, üzleti és nemzetközi területen szeretném folytatni a pályám.