Az Állami Számvevőszék szabályszerű gazdálkodást állapított meg a Pallas Athéné Alapítványoknál

Az Állami Számvevőszék elkészítette a Pallas Athéné Alapítványok gazdálkodásáról szóló jelentéseit, melyeket az alapítványok megkaptak. A számvevőszéki jelentések értelmében az alapítványok gazdálkodása megfelelt az előírásoknak, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás megvalósult.

 Az ÁSZ által a PAGEO és a PADMA alapítványoknál megállapított kisebb számviteli hiányosságokat az alapítványok az ellenőrzést követően azonnal korrigálták, a kért intézkedési tervek elkészítése folyamatban van, az ÁSZ által kért határidőre benyújtásra kerülnek. A Pallas Athéné Alapítványok az Állami Számvevőszék javaslatainak teljes mértékű betartásával működnek.


Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött alapítványok gazdálkodásuk szervezeti kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, a gazdálkodásukra vonatkozó belső szabályozásuk megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Gazdasági társaságokban való részvételük szabályszerű volt. Az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele mind a hat alapítványnál szabályszerű volt 2016-ban. Beszámolási kötelezettségüknek szabályszerűen eleget tettek, a beszámolókat leltárral alátámasztották.


Az ÁSZ jelentés megállapítja, hogy az ellenőrzött alapítványok az államháztartásból támogatást nem kaptak, tehát adófizetői pénzt nem használtak fel, egyéb támogatásban, adományban nem részesültek. Ez is alátámasztja azt, hogy az alapítványok kizárólag a befektetéseik által megtermelt hozamot használják fel tevékenységük során. Alapításuk óta a Pallas Athéné Alapítványok a rájuk bízott vagyont 3,426 milliárd forinttal gyarapították.