Abishur Prakash: először fordulhat elő, hogy nem a múltunk határozza meg a jövőnket

Abishur Prakash Új geopolitika ­– A világ jövője című kötetét Csizmadia Norbert, a PAIGEO Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be. Ezt követően a szerző tartott nagy sikerű előadást. Az esemény egyben a Pallas Athéné Könyvkiadó első, várbeli könyvesboltjának megnyitója is volt, és egybeesett a kiadó és a szerző születésnapjával is.

A címben idézett állítását Abishur Prakash arra alapozza, hogy az új világban a technológia fejlettsége fog dönteni a hatalom kérdésében. Szuperhatalmak is megdőlhetnek, és „egy olyan nemzet, mint a magyar is, kibonthatja szárnyait, és korábban elképzelhetetlen eredményeket érhet el”. A könyv a ma már létező, de még kezdetleges technológiákra vizsgál meg lehetséges fejlődési utakat. A nézőpont egészen különleges: 2050-et írunk, és virtuális eszközön keresztül tekintünk vissza arra, hogy az évszázad elejéhez képest milyen változásokat indukáltak a technológiák az élet különböző területein, és ezek milyen hatásokat válthattak ki az országok geopolitikai kapcsolatrendszerében.           

A könyv 2016-ig nyúlik vissza, idáig vannak a konkrét jelenben megtörtént események, adatok és gazdaságpolitikai lépések, valamint kialakult nemzetközi kapcsolatok és konfliktushelyzetek. Ezeket használja fel a szerző a jövő bemutatásakor. A könyv valamennyi fejezete ismertet egy-egy technológiát, és tovább gondolja, hogy ezek milyen geopolitikai feszültségeket generálhatnak. Bemutatja például az embriók egy lehetséges kapcsolatát a modern technológiákat várhatóan adaptáló orvostudománnyal. Azt az alaptézist szándékozik felülírni, mely szerint egy gyerek születési országa és ennek megfelelően az elérhető állami intézmények köre minden esetben evidens. Foglalkozik a jövőbeli fejlett űrtechnológiával is, amely által számos ma ismert geopolitikai kérdés újraértelmeződik. Példája egy űrbeli kínai bányászhajó kálváriájával kezdődik...

A szerző célja, hogy a technológia számbavétele lefedje a gazdasági élet és az államigazgatás számos területét: a mezőgazdaságot, az egészségügyet, a közlekedést, az állami politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a kutatás-fejlesztést és még sorolhatnánk. Olyan helyzeteket vázol, amelyek gondolatokat ébreszthetnek az olvasókban. Ennek során a szélsőséges példáktól sem nem riad vissza.

A fejezetek felépítése is egyértelmű struktúrát követ. Először belecsöppenünk egy jövőbeli feszült geopolitikai helyzetbe, majd annak megismerését követően eljut a probléma gyökeréig. Megismerjük a technológia kialakulásának és elterjedésének folyamatát, a lehetséges alternatívákat. Ezt követően néhány jelentősebb felhasználási mód következik, majd az államok közötti relevanciát feltüntetve kérdéseket tesz fel és válaszokat ad –nemzetközi gazdaságpolitikai szinten.

A szerző főbb üzenetei:

  • Számos technológiai újítás már ma is jelen van az emberek életében, a gazdaság működésében, ezek szélesebb körű terjedésén túl azonban a jelenlegi gyakorlatokat, üzleti modelleket alapjában felforgató újítások is előfordulhatnak az előttünk álló években.
  • A technológiai az élet minden területén, a gazdaság minden szektorában, akár a kormányzásban is jelentős változásokat hozhat.
  • A helyi szinten kifejlesztett technológiák határon átívelő hatása meghatározó lehet, egy adott fejlesztés állami felügyelete és az állami szerepvállalás ezért kiemelt feladat.
  • Egyes országok számára a digitális transzformáció csekély, míg mások számára óriási átalakulást eredményezhet, amely átalakíthatja a mai nagyhatalmak körét.
  • A kiberkockázat és az ellene való védelmi mechanizmusok kialakítása kiemelt feladat, mivel olyan területeken is lehet károsító hatása, amely egy egész gazdaság vagy társadalom fennmaradását is befolyásolhatja.
  • A technológiai fejlődés révén új gazdasági szektorok előretörése várható, ami ezen szektorok háttérfolyamataiban is fundamentális változásokat eredményezhet.
  • A technológia fejlődése révén olyan geopolitikai feszültségek is kialakulhatnak, amelyre semmilyen érintett nem tud előzetesen felkészülni, az elhamarkodott válaszok pedig további feszültségekhez vezethetnek.

Abishur Prakash indiai származású, új-zélandi születésű író, rendkívül tájékozott a kötetben bemutatott technológiák tekintetében. Élete nagy részét Ausztráliában és Kanadában töltötte, a torontói Ryerson egyetemen szerzett diplomát a politikatudományok területén. Fő kutatási témája a technológiai fejlődés és a geopolitika kapcsolata.  Jelenleg Torontóban dolgozik egy innovációs tanácsadó vállalatnál. Munkája során számos nagyvállalatnak, startupnak és állami döntéshozóknak segít eligazodni a technológiai fejlődés révén megjelenő innovatív termékek és szolgáltatások világában.

 

Az Új geopolitika című kötet, valamint a kiadó korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks most megnyílt, első könyvesboltjában. A kiadó gondozásában megjelenő könyvekről folyamatosan hírt adunk a www.pallasathenekiado.hu oldalon, ahol a kiadványok webshopon keresztül is megvásárolhatók.

A Pallas Athéné Könyvkiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook (www.facebook.com/PallasAtheneKiado) oldalán az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.