A Pallas Athéné Alapítványok a Kúriához fordultak jogorvoslatért

A Pallas Athéné Alapítványok tiszteletben tartják a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét és kiadják az Alapítványok támogatásaira vonatkozó adatokat, ugyanakkor fenntartják azon álláspontjukat, miszerint az Alapítványok által nyújtott támogatásokra vonatkozó adatok nem közérdekűek vagy közérdekből nyilvánosak, ezért jogorvoslatért fordultak a Kúriához. Az Alapítványok álláspontját megalapozza, hogy az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék álláspontja teljes mértékben ellentétes a Fővárosi Ítélőtábla álláspontjával.

Budapest, 2016. február 10. – A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Alapítványok átláthatóan, a törvények betartása mellett működnek, gazdálkodásukról szóló éves beszámoló nyilvános, honlapjaikon elérhető.

A Fővárosi Ítélőtábla ítéletet hirdetett a Pallas Athéné Alapítványok ellen indított perben. A Pallas Athéné Alapítványok ugyanakkor továbbra is fenntartják azon álláspontjukat, miszerint az Alapítványok támogatásaira vonatkozó adatok nem közérdekűek vagy közérdekből nyilvánosak, mert közfeladatot vagy átruházott állami, önkormányzati feladatot nem látnak el, az államháztartási alrendszerrel nincsenek kapcsolatban.

Az Alapítványok álláspontját megalapozza, hogy az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék álláspontja teljes mértékben ellentétes a Fővárosi Ítélőtábla álláspontjával. Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék Ítélete alapján az Alapítványok közvetlenül és közvetve egy széles tudományos közösség és a hazai gazdaság elsősorban hosszútávú céljait kívánják szolgálni, azInformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény definíciói szerint állami, önkormányzati, illetőleg valamely jogszabályban meghatározott közfeladatot nem látnak el.

A Pallas Athéné Alapítványok ezért felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához. Az Alapítványok álláspontja szerint az ügyben végső iránymutatásul a Kúria döntése szolgálhat.