A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 2022 MÁSODIK NEGYEDÉVBEN IS NÖVEKEDETT

Felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetően a Pallas Athéné Alapítvány 2022. második negyedévét is eredményesen zárta. Az Optima Befektetési Zrt. mint az alapítványi vagyon kezelője, 349 millió forinttal gyarapította az alapítványi összvagyont, így az a második negyedév végén összesen 281,2 milliárd forintot tett ki. 

A vagyonnövekedés mellett az Alapítvány létrejötte óta 12,4milliárdforintértékben1658 oktatási és tudományos pályázatot támogatott. 

A vagyonelemek értéke a 2022. június 30-i fordulónapon az alábbiak szerint alakul: 

A Pallas Athéné Alapítványnak és jogelődjeinek juttatott, összesen 266,4 milliárd forint vagyon 2022. június 30-ra 281,2 milliárd forintra gyarapodott. Az Alapítvány és az általa alapított gazdasági társaságok 229,0 milliárd forintot befektetési jegyben, 35,8 milliárd forintot bankbetétben, 16,1 milliárd forintot vállalati kötvényekben, valamint 0,3 milliárd forintot ingatlanban tartanak. 

Az Alapítvány a formából adódó szabályozás miatt is köteles megőrizni a rábízott vagyont. Azt nem költheti el, csak befektetheti, és annak hozamát használhatja fel tevékenysége során. Az alapító által juttatott vagyont az Alapítvány körültekintő kockázatvállalással kezeli oly módon, hogy biztonságos befektetéssel a lehető legmagasabb hozamot éri el. Az átlátható működés érdekében az Alapítvány negyedévente kimutatást közöl vagyonelemei helyzetéről.