A PABooks a könyvünnepen mutatta be májusi újdonságait

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) a májusi könyvünnepre időzítette három  új kötete megjelentetését. Kopátsy Sándor T.E.T.T., Horváth Levente A kínai geopolitikai gondolkodás és Kalamár Beáta Craft Leadership című művének bemutatóját egyaránt nagy érdeklődés kísérte. Emellett szintén májustól már e-book-változatban is elérhető a Christopher Hrynkow által szerkesztettGondolatok a transzhumanizmusról című sikerkönyv.

Kopátsy Sándor: T.E.T.T.

Kopátsy Sándor közgazdászi hitvallása szerint a jövő társadalmában a természeti környezet, az erkölcs, a tudás és a tehetség (T. E. T. T.) iránti igény mindinkább felértékelődik, a társadalom tagjai pedig annyit fognak érni, amekkora a tudásuk, a tehetségük és az erkölcsük szorzata. Arra biztat, hogy fedezzük fel Magyarország belső értékeit, a vállalkozókedvet, a szorgalmat, és ezekre építve okosan használjuk természeti erőforrásainkat.

A T. E. T. T. bemutatja azokat az időtlen törvényeket, amelyekre a társadalom épül. Mint kifejti, a jelenkori fejlett társadalomban egyre nagyobb szükség mutatkozik a megfelelő erkölcs iránt, miközben az erkölcsök általános tekintetben fokozatosan romlanak. A nem megfelelő erkölcs nemcsak a fejlődés legnagyobb fékezője, hanem exponenciálisan nőnek a hiányából fakadó állami kiadások is. A tudásról megállapítja: mára már általánosan elfogadottá vált az a tétel, hogy nincs hatékonyabb beruházás, mint az oktatás fejlesztése. Ugyanakkor a szellemi tőkét továbbra is mostohán és logikátlanul kezeli a közgazdaságtan. A tehetségről pedig azt írja,  a jövő társadalmának hatékonysága döntően azon fog múlni, hogy mennyire valósul meg a tehetségek feltárása.

A 2000-ben elsőként kiadott esszégyűjtemény most a Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában, megújítva jelent meg. Ez a Kopátsy-életműsorozat negyedik kötete.

 

Horváth Levente: A kínai geopolitikai gondolkodás

Kína megkerülhetetlen, megismerése ezért elkerülhetetlen – a könyv ennek jegyében avatja be olvasóját a hagyományos és a modern kínai geopolitikai gondolkodás világába, valamint ismerteti és értékeli a nagy viharokat kiváltó „Egy övezet, egy út” kezdeményezést (The Belt and Road Initiative, BRI). A kötet nemcsak azért hiánypótló, mert magyarul még nem jelent meg monográfia e témáról, hanem azért is, mert a szerző elsősorban kínai forrásokra támaszkodva, ugyanakkor európai standardokból kiindulva mutatja be a kínai törekvéseket, áthidalva a két térség közötti kulturális különbségeket.

Többezer éves történelmi hátteret olvasmányosan ismertetve e kötet feltárja, mi is az az „Egy övezet, egy út”, megmutatja részterületeit, majd a jelenleg is tartó folyamatokat, változásokat. Megismerhetjük a jelen és a jövő selyemútjait, továbbá a Kínából kiinduló hat gazdasági folyosót és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát. Bemutatja továbbá azt is, hogy a nagyhatalmak miként viszonyultak Kínához a történelem során, és az elmúlt hetven évben milyen diplomáciai kapcsolatokat alakítottak ki vele, hiszen ez alapozta meg az egyes országok hozzáállását a kínai kezdeményezéshez. A szerző a nemzetközi kitekintés során kötetében a magyar–kínai kapcsolatokat is elemzi. Mindeközben pedig az „Egy övezet, egy út” eddigi hét évének eredményeit, aktuális helyzetét is feltárja.

 

Kalamár Beáta:  Craft Leadership

Sokkal több van benned, mint amit el tudsz képzelni! – állítja Kalamár Beáta vezetői coach angol nyelven kiadott, friss menedzsment könyvében. A CRAFT vezetés elnevezésű integrált modell segítségével Magyarország egyik legelismertebb coach szakértője most megmutatja, hogyan szabadíthatók fel énünk rejtett potenciáljai és miként válhat valaki hiteles és erőteljes vezetővé.

Hogyan leszel egyedi és erős vezető? Mennyire állsz készen a jövőbeli vezetői kihívásokra? A szerző a CRAFT vezetés elnevezésű, saját fejlesztésű integrált modellje alapján ad átfogó és életszerű válaszokat. A megoldásban ugyanis benne van 20 évnyi szakmai tapasztalata is. Szemléletes példáit olvasmányos formában, 55 tekintélyes vezetővel készített interjúi alapján fogalmazza meg. Mondanivalója érzékletes alátámasztása érdekében különféle nézőpontokból bemutatott anekdotákat – üzleti, ügyfél- vagy személyes történeteket – is beiktat.

 

Christopher Hrynkow (szerk.): Gondolatok a transzhumanizmusról – már e-könyvben is

A transzhumanizmus mozgalomként egy „új ember” koncepciót alkot, amelynek célja a technológia etikus használata az emberi képességek bővítése érdekében. Morális tekintetben ugyanis nehéz állást foglalni, hogy vajon hol húzódik a határ a gyógyítás, a betegségek megelőzését célzó és a vitatható beavatkozások között és vajon meddig mehetünk el biológiai énünk fejlesztésében. A Gondolatok a transzhumanizmusról - A mesterséges intelligencia etikája és hatásai című könyv ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához ad új szempontokat és átfogó, az embert testi, lelki és szellemi síkon is értelmező gondolatokat.

Raymond Kurzweil, jövőkutató és technológiai evangelista, valamint szerzőtársai a transzhumanizmusban rejlő lehetőségek és az esetleges kockázatok mellett e terület fejlődésének társadalmi, etikai, vallási és spirituális aspektusait is vizsgálják. A kötet érdekessége, hogy a könyv szerzői merőben más nézőpontból közelítik meg a transzhumanizmust, így más-más jövőt is jósolnak a területnek. 

Az esszékötet a tudomány és a vallás találkozásának fontos kérdéseit taglalja, mint például azt, hogy mennyire fokozhatja vagy teheti elavulttá a spiritualitást a mesterséges intelligencia. Vagy milyen kihívást állít a transzhumanizmus a világvallások elé? A válaszok segíthetnek az olvasónak elgondolkozni a transzhumanisták körében fellelhető etikai megfontolásokon. A szerzők pedig katolikus világképükkel összefonódó alternatívát is kínálnak.

 

A kötetek, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon,  hangoskönyveink pedig elérhetők a https://voiz.hu/hangoskonyvtar/ applikáción.

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán(www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.