Lezárult - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Neumann János Egyetemen, gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók részére tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet.
 
A PROGRAM ISMERTETÉSE
A pályázatra jelentkezhetnek a Neumann János Egyetemen gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók.
Az Alapítvány a pályázatot elnyerő hallgató számára pénzügyi támogatást ad, amely megegyezik az önköltség összegével.
 
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.Az ösztöndíjra 2017. őszi félévében beiratkozott azon nappali munkarendű hallgatók pályázhatnak, akik a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain önköltséges finanszírozási formában a 2019/20-as tanév mindkét szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek és ezen tanév mindkét félévében a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk külön-külön jobb volt, mint 3,85. Ettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet.
 
2.A programra jelentkezni a csatolt „ADATLAP” benyújtásával lehet. Az űrlapokat a PADME Alapítvány címére (1014 Budapest, Úri utca 21., III. emelet) vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán kell leadni.
 
3.A jelentkezési határidő az „ADATLAP”-on található.
 
4.A támogatás mértéke az Egyetemmel kötött képzési szerződésben foglalt összeg. Az Alapítvány az elnyert ösztöndíjat a 2020/2021. tanév első félévére egy összegben folyósítja.
 
5.A hallgató folyamatosan kapcsolatot tart az Alapítvánnyal és félévente beszámol tanulmányainak előrehaladásáról, az általa látogatott szakmai előadásokról; szükség esetén az Alapítvány rendelkezésére áll egy esetleges kutatási témában történő együttműködéshez.
 
6.A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat, szakdolgozatot, TDK-dolgozatot a hallgató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa.
 
7.A támogatott hallgató vállalja, hogy abszolutóriumát, illetve a tantervben rögzített tanegységeit 2020/2021 tanév 1. szemeszter végéig megszerzi.
 
8. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a hallgatóval. A támogatás folyósítása a szerződés aláírása után történik.
 
KAPCSOLAT
info@pallasalapitvanyok.hu