Rézműves Márk – Rózsa Andrea

(Debreceni Egyetem – Gazdaságtudományi Kar)

Kockázatalapú verseny a magyarországi bankversenyben a lakossági jelzáloghitelezés tükrében

Befogadó folyóirat: Valóság
A megjelenés ideje: 2016. április

A tanulmány fő célja a kockázatalapú banki verseny vizsgálata és ezen belül a lakossági jelzáloghitelezés kockázati faktorainak elemzése. A téma nagy jelentőségű a banki versenyben, mert nemcsak a működés, de a versenyben elfoglalt pozíció is függ e tényezőktől. Az első részben a magyarországi kétszintű bankrendszer keretei között megvizsgáljuk a Bázel I-II-III. szabályozásoknak a szerepét és eszközeit. Ezt követően a lakossági jelzáloghitelezés magyarországi gyakorlatát elemezzük részletesen. Először a lakossági jelzáloghitelek összetételének alakulását mutatjuk be Berlinger tanulmánya, korábbi PSZÁF kockázati jelentések és MNB-adatok, valamint a közelmúlt kormányzati intézkedései alapján. Ennél a hitelezési formánál a kockázatelemzés szerepe és a kockázatalakító tényezők hatásának vizsgálata különösen fontossá válik. A gyakorlatban alkalmazott modellek és alapelvek legnagyobb része azonban banktitoknak minősül, mert a modern kockázatalapú árazás a versenyhelyzetet jelentősen befolyásolhatja. Kutatásunk empirikus részében ezt figyelembe véve, saját elemzési rendszert alakítunk ki. A tanulmány gyakorlati részében primer és szekunder kutatást is megvalósítunk.