Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)

A 21. századra felgyorsuló globalizáció, majd annak az egyik következményeként az egész világra kiterjedő század eleji globális gazdasági válság és az átrendeződő gazdasági világrend felértékeli a geopolitika szakterületének jelentőségét a gazdaságpolitikák szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank törvényből adódó feladata, hogy elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogassa a Kormány gazdaságpolitikáját. A magyar kormány gazdaságstratégiai törekvése, hogy külgazdasági kapcsolataiban új piacokat célozzon meg, új együttműködési tereket és kapcsolatrendszereket alakítson ki, különös tekintettel az ázsiai, távol keleti lehetőségekre a keleti nyitás politikája jegyében. Magyarország számára nemzetstratégiailag fontos, hogy új alapokra helyezze viszonyát a világ különböző gazdasági és politikai aktoraival, különös tekintettel a keleti országokra, ugyanakkor meghatározó szereplővé tudjon válni egy közép-európai együttműködésben is. Ehhez a törekvéshez Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tudásteremtéssel, elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan hozzájárulni, miközben ennek eredményeit a jegybanki alaptevékenységben is alkalmazza. A geopolitika, mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a geográfia és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi és a megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű.

Az Alapítvány célja:

 • olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;

 • a hazai és nemzetközi eredmények gazdaságpolitikai alkalmazásának ösztönzése; a geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint például az ágazati és politikai trendek, biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés mélyebb feltárásának ösztönzése és nyomon követése;

 • a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködések ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel elősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása;

 • a szakemberek képzésének ösztönzése;

 • a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai gondolkodók hálózatának kiépítése és Magyarországra hívása; gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;

 • gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, különösen műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;

 • geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, nemzetközi szakirodalmak hazai megjelentetése;

 • a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata;

 • geostratégiai és geopolitikai kutatási intézmény kiépítése műhelyek bevonásával a fenti célok érdekében.

Az Alapítvány eszközei:

 • geopolitikai kutató intézet működtetése;

 • kutatási programok indítása, kutatások támogatása a tématerületen;

 • kutatási ösztöndíjak biztosítása PhD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;

 • szakkönyvek kiadása, publikációk támogatása;

 • nemzetközi workshopok és konferenciák szervezése és támogatása, a világ legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai stratégiai gondolkodóinak meghívása Magyarországra;

 • geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működésének program alapú támogatása; lehetőség biztosítása fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;

 • szakmai kiadványok, egyetemi jegyzetek és tankönyvek kiadásának támogatása;

 • nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítésének elősegítése; tervezési és jövőorientált döntés-előkészítő, döntéstámogató információs rendszer kidolgozásának ösztönzése;

 • a globális és nemzetközi kihívásokra adott helyi válaszok kezdeményezéseinek támogatása.

Az Alapítvány funkciói:

 • think tankként működés (tudományos szemlélettel, módszertannal megvalósuló elemzés, stratégiai tanácsadás, döntéselemzés, alternatívák kidolgozása);

 • a Magyarországot érintő globális folyamatok hatásainak vizsgálata és policy jellegű javaslatok megfogalmazása stratégiai intézkedésekre vonatkozóan;

 • hazai és nemzetközi partnerség építés;

 • az oktatásban és szakemberképzésben való részvétel, valamint kutatások és a szakterület szakmai teljesítményének ösztönzése.

Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet

A Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet 2015 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy megteremtsük Magyarországon a geopolitika, mint tudományterület kutatási alapjait. Jelenleg tíz fiatal kutatóval dolgozunk, akik a világ különböző területeit fedik le: Afrika, Kína és Dél-Kelet Ázsia, Latin-Amerika, illetve Oroszország és a poszt-szovjet térség. Indulásunk óta már közel 200 cikket, elemzést vagy könyv recenziót publikáltunk, amelyek egyrészt a weboldalunkon, másrészt különböző kiadványokban jelentek meg. Munkánk másik része arra irányul, hogy elemző- és háttér anyagainkkal a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány illetve a Magyar Nemzeti Bank szakmai munkáját támogassuk.

Ambiciózus terveink vannak a jövőre nézve: jelenleg egy saját geopolitikai magazin kiadásán dolgozunk, szakmai konferenciákat és kerekasztal beszélgetéseket szeretnénk szervezni, és saját könyveket kiadni. Hosszú távon az a cél, hogy Közép-Kelet Európa egyik legjobb geopolitikai kutatóintézetévé váljunk