Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány

A Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány céljai és tevékenysége.

1. Az Alapítvány céljai

a)     a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, szakmai támogatása;

b)     a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;

c)     a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;

d)     a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása.

 

2. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében 

a)     adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez;

b)     az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;

c)     kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;

d)     ösztöndíj és vendégtanári rendszert alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról;

e)     a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;

f)      szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;

g)     képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;

h)     elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt;

i)      referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);

j)      kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;

k)     céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban;

l)      elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;

m)   elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;

n)     elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;

o)     támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását (számítógépek, szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése);

p)     támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;

q)     külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;

r)      támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését;

s)      az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez;

gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.