Németh László – Baranyai Nóra – Bali László

(Pannon Egyetem, Georgikon Tanszék)

Kistelepülések gazdasági helyzetének változása Alsóújlak példáján

Befogadó folyóirat: Comitatus Önkormányzati Szemle
Megjelenés várható ideje: 2015. ősz

Egy kistelepülés önkormányzatának működése és annak eredményessége sokkal nagyobb szerepet tölt be a helyi lakosság életében, mint egy nagyváros esetében. A tanulmány a kistelepülések gazdasági helyzetét befolyásoló tényezőket vizsgálja egy Vas megyei község példáján keresztül.