A Pallas Athéné Alapítványok a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak

A Pallas Athéné Alapítványok a mai napon - az ajánlatkérői minőség megítélésével kapcsolatban kialakult vitás helyzet megnyugtató rendezés érdekében – önkéntesen kérelemmel fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, amelyben kérik az eddigi szakmai álláspontjuk alapján kialakított gyakorlat felülvizsgálatát   és egyben indítványozzák az ajánlatkérői státuszukkal kapcsolatos döntéshozatalt.

A Pallas Athéné Alapítványok álláspontja szerint az Alkotmánybíróság 2016. március 31-i döntése szükségessé teszi az eddigi beszerzési gyakorlatuk felülvizsgálatát - és mivel az alapítványok a törvények előírásai szerint járnak el - szükségszerűnek érzik, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálja meg és hozzon döntést az eddig gyakorlatukkal és a jövőbeni beszerzési tevékenységükkel kapcsolatban.