Lovas Anita – Pereczes János – Rába Viktória

(Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar)

 

Ösztönzők és korlátozások a kockázati tőkés szerződésekben

Befogadó folyóirat: Hitelintézeti Szemle
A megjelenés ideje: 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember

A tanulmány célja a kockázati tőkepiacon kötött szerződések nemzetközi szakirodalmának bemutatása – elsősorban empirikus szempontból –, valamint az eredmények összevetése a hazai gyakorlattal, melynek megismerését a kockázati tőkealapok számára kiküldött kérdőívekre alapozták a szerzők. Vizsgálatuk során a menedzsment kontroll jogokra, az átváltoztatható kölcsön alkalmazására, a cash flow jogokra, a szavazati jogokra, valamint az értékesítéshez kapcsolódó jogokra (drag-along, tag-along) fókuszáltak. Cikkükben bemutatják a kockázati tőkepiacon kötött szerződések legfontosabb sajátosságait, a kiválasztott szerződéses elemek jellemzőit és hatását a vállalati működésre, illetve a szerződő felekre. Az egyes elemek megismerését követően a szerzők összegyűjtötték a nemzetközi tanulmányok vonatkozó empirikus eredményeit, majd levonták a következtetéseket a hazai szerződéses gyakorlat ismeretében.