Lezárult pályázat – Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíjprogramban való részvételre

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán zajló logisztikai mérnöki alapszakon történő tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet a Neumann János Egyetemre felvételt nyert és az egyetemmel hallgatói jogviszonyba kerülő hallgatók részére.  

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek a Neumann János Egyetemen a logisztikai mérnöki alapszakra felvételt nyert és már hallgatói jogviszonyban álló hallgatók.

Az ösztöndíjprogram időtartama 1 félév. Az Alapítvány a pályázatot elnyerő hallgató számára pénzügyi támogatást ad, amely az adott félévben bruttó 150.000 Ft.

Minden évfolyamból legfeljebb 12 hallgató nyerheti el a támogatást. A jelentkezőket az 1-2. pont szerint bíráljuk el.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű hallgatók pályázhatnak, akik:
  1. az adott félévben nyertek felvételt a Neumann János Egyetem logisztikai mérnöki alapszakára, felvételi pontjaik száma a felvettek felvételi pontszámának mediánjánál nagyobb, és rendelkeznek írásos ajánlással a mentoruktól, vagy
  2. a Neumann János Egyetem logisztikai mérnöki alapszakán már lezárt aktív félévvel rendelkeznek, tanulmányaikat a mintatanterv szerint végzik, az utolsó lezárt aktív félévben a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk a hallgatók súlyozott tanulmányi átlagának mediánjánál nagyobb, és rendelkeznek írásos ajánlással a mentoruktól.
 2. Az 1/a pont alapján pályázókat a következők szerint pontozzuk
  1. Tanulmányi eredmények (max. 100 pont):
   1. Felvételi pontszám * 0,2 pont
 3. Az 1/b pont alapján pályázókat a következők szerint pontozzuk:
  1. Tanulmányi eredmények (max. 70 pont):
   1. Súlyozott tanulmányi átlag * 14 pont
  2. Szakmai érdemek (max. 30 pont):
   1. TDK részvétel a megelőző 1 évben: 10 pont
   2. TDK III. hely a megelőző 1 évben: 20 pont
   3. TDK II. hely a megelőző 1 évben: 25 pont
   4. TDK I. hely a megelőző 1 évben: 30 pont

     4. A programra jelentkezni a csatolt jelentkezési űrlap benyújtásával lehet. Az űrlapokat a PADMA Székházban vagy az Oktatási Igazgatóságon kell leadni.

     5. Jelentkezési határidő: 2017. december 12. kedd.

     6. A támogatás mértéke havi bruttó 30.000 Ft, 5 hónapon keresztül, melyet az Alapítvány egy összegben folyósít a hallgatónak.

     7. A pályázatokat 2017. december 1-től lehet benyújtani.

További információ: palyazat@padmakecskemet.hu