Lezárult pályázat – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NJE GTK ECO ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRA

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén – együttműködésben a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karával – Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar ECO tanulmányi Ösztöndíjprogramot hirdet.

A NJE GTK ECO Ösztöndíjprogram két szintje:

 1. NJE GTK ECO ALAP Ösztöndíj
 2. NJE GTK ECO KIEMELT Ösztöndíj

NJE GTK ECO ALAP Ösztöndíj ismertetése

1.      Az alap ösztöndíjra jogosultak lehetséges köre

1.1.Az alap ösztöndíjra az a személy jogosult, aki a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjai egyikén önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesít (ami egyúttal a NJE-n az első hallgatói jogviszonyuk is); és

 1. az ösztöndíj igénylésének félévében a 1.1. pontban felsorolt ösztöndíjra jogosító képzésen folyamatos hallgatói jogviszonya és aktív féléve van.
 2. Amennyiben a hallgatónak az NJE GTK által folytatott képzést megelőzően már volt hallgatói jogviszonya, ösztöndíjra jogosultságot csak kivételes esetben, indokolt méltányossági kérelme elfogadása esetén szerezhet.
 3. Az ösztöndíj jogosultságot minden esetben kizárja a más képzésen párhuzamosan fennálló hallgatói jogviszony, valamint a NJE GTK ösztöndíjra jogosító képzésén a kettőnél több passzív félév.

2.      Az alap ösztöndíjra bekerülés feltételei

 1. Az alap ösztöndíjra az a személy kerülhet be, aki az 1. pontban felsorolt jogosultsági feltételeknek megfelel, és 2018/2019. tanév I. (őszi) félévére legalább 400 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt.

3.      Az alap ösztöndíj részletes, egyes félévekre vonatkozó feltételi

3.1.A tanulmányok első aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. a hallgató a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjai egyikén önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesített, és aktív tanulmányi féléve van, valamint legalább 400 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt.
 2. A tanulmányok második aktív félévére vonatkozó követelmények:
  1. Teljesítette a 3.1. pontban meghatározott első aktív tanulmányi félévre vonatkozó követelményeket, valamint az első tanulmányi félévben a képzés mintatanterve szerint előírt kreditmennyiséget legfeljebb 5 kredit (vagy 5 kreditnél magasabb kreditértékű tantárgy nem teljesítése esetén legfeljebb e tantárgy) elmaradással teljesítette.

3.3.A tanulmányok harmadik aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első és második félévre vonatkozó kötelező és kötelezően választott tantárgyakat együttesen is legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette;
 2. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első és második tanulmányi féléves kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-t;
 3. Igazoltan részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben (pl. legalább egy féléven keresztül aktív tagja volt a Kari Hallgatói Képviseletnek, részt vett hallgatói célú rendezvények szervezésében és lebonyolításában, részt vett a kari kommunikációt támogató csoport munkájában, vagy aktívan részt vett a kari beiskolázási tevékenységben, az ezt támogató szakmai csoport munkájában.

3.4.A tanulmányok negyedik aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második és harmadik tanulmányi féléves kötelező és kötelezően választott tantárgyakat együttesen is legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette;
 2. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második és harmadik tanulmányi féléveskötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-t.
 3. Igazoltan részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben (pl. legalább egy féléven keresztül aktív tagja volt a Kari Hallgatói Képviseletnek, részt vett hallgatói célú rendezvények szervezésében és lebonyolításában, részt vett a kari kommunikációt támogató csoport munkájában, vagy aktívan részt vett a kari beiskolázási tevékenységben, az ezt támogató szakmai csoport munkájában.

3.5.A tanulmányok ötödik aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik és negyedik tanulmányi féléves kötelező és kötelezően választott tantárgyakat együttesen is legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette.
 2. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik és negyedik tanulmányi féléves kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-t.
 3. Angol vagy német nyelvből legalább középfokú államilag elismert B2 típusú (vagy ennek megfelelőként akkreditált) nyelvvizsgát szerzett (vagy ennek megfelelő érettségi eredménye van).
 4. Igazoltan szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet folytatott
  1. Részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben (pl. legalább egy féléven keresztül aktív tagja volt a Kari Hallgatói Képviseletnek, részt vett hallgatói célú rendezvények szervezésében és lebonyolításában, részt vett a kari kommunikációt támogató csoport munkájában, vagy aktívan részt vett a kari beiskolázási tevékenységben, az ezt támogató szakmai csoport munkájában, és/vagy
  2. részt vett Tudományos Diákköri konferencián, és/vagy
  3. legalább egy féléven keresztül aktív szakkollégiumi tag volt (a feltétel teljesülését a szakkollégium vezetője írásban igazolja).

3.6.A tanulmányok hatodik aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik negyedik és ötödik tanulmányi félévre vonatkozó kötelező és kötelezően választott tárgyakat együttesen is legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette.
 2. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik negyedik és ötödik tanulmányi féléves kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-t.
 3. Angol vagy német nyelvből legalább középfokú államilag elismert B2 típusú (vagy ennek megfelelőként akkreditált) nyelvvizsgát szerzett (vagy ezzel egyenértékű érettségi eredménye van.
 4. Igazoltan szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet folytatott
  1. Részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben (pl. legalább egy féléven keresztül aktív tagja volt a Kari Hallgatói Képviseletnek, részt vett hallgatói célú rendezvények szervezésében és lebonyolításában, részt vett a kari kommunikációt támogató csoport munkájában, vagy aktívan részt vett a kari beiskolázási tevékenységben, az ezt támogató szakmai csoport munkájában, és/vagy
  2. részt vett Tudományos Diákköri konferencián, és/vagy
  3. legalább egy féléven keresztül aktív szakkollégiumi tag volt (a feltétel teljesülését a szakkollégium vezetője írásban igazolja).

3.7.A tanulmányok hetedik aktív félévére vonatkozó követelmények:

 1. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik negyedik, ötödik és hatodik féléves kötelező és kötelezően választott tárgyakat együttesen is legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette.
 2. Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterve szerinti első, második, harmadik negyedik, ötödik és hatodik tanulmányi félévre vonatkozó teljesített kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-t.
 3. Angol vagy német nyelvből legalább középfokú államilag elismert B2 szintű (vagy ennek megfelelőként akkreditált) nyelvvizsgát szerzett (vagy ezzel egyenértékű érettségi eredménye van).
 4. Igazoltan szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet folytatott
  1. Részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben (pl. legalább egy féléven keresztül aktív tagja volt a Kari Hallgatói Képviseletnek, részt vett hallgatói célú rendezvények szervezésében és lebonyolításában, részt vett a kari kommunikációt támogató csoport munkájában, vagy aktívan részt vett a kari beiskolázási tevékenységben, az ezt támogató szakmai csoport munkájában, és/vagy
  2. részt vett Tudományos Diákköri konferencián, és/vagy
  3. legalább egy féléven keresztül aktív szakkollégiumi tag volt (a feltétel teljesülését a szakkollégium vezetője írásban igazolja).

4.      Az alap ösztöndíj finanszírozása

 1. Egységesen 120.000 Ft/félév
 2. A PADMA az önköltséges hallgatóknak az ösztöndíjat kifejezetten az önköltségből fakadó, a hallgatót terhelő kötelezettségek csökkentéséhez nyújtja. Erre tekintettel a PADMA az elnyert ösztöndíjat nem közvetlenül hallgatónak fizeti ki, hanem közvetlenül az NJE-nek utalja át a hallgató NJE GTK-n folyó képzése önköltségének teljesítésére.

NJE GTK ECO KIEMELT Ösztöndíj ismertetése

5.      A kiemelt ösztöndíjra jogosultak köre

5.1.A kiemelt ösztöndíjra az a személy jogosult, aki a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjai egyikén állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesít (ami egyúttal a NJE GTK-n az első hallgatói jogviszonya is); és

 1. és az ösztöndíj igénylésének félévében az 5. pontban felsorolt ösztöndíjra jogosító képzésen folyamatos hallgatói jogviszonya és aktív féléve van;
 2. Amennyiben a hallgatónak az NJE GTK által folytatott képzést megelőzően már volt hallgatói jogviszonya, ösztöndíjra jogosultságot csak kivételes esetben, indokolt méltányossági kérelme elfogadása esetén szerezhet.
 3. Az ösztöndíj jogosultságot minden esetben kizárja a más képzésen párhuzamosan fennálló hallgatói jogviszony, valamint a NJE GTK ösztöndíjra jogosító képzésén a kettőnél több passzív félév.

6.      A kiemelt ösztöndíj részletes, egyes félévekre vonatkozó feltételi

6.1.A tanulmányok első aktív félévére vonatkozó követelmények:

6.1.1.Az 5.1. pontban felsorolt kiemelt ösztöndíjra jogosító képzések egyikére a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében nyert felvételt és

 1. a felvételi pontszáma legalább 425 pont.
 2. A tanulmányok második aktív félévére vonatkozó követelmények:
  1. Teljesítette a 6.1.1. pontban meghatározott feltételeket, valamint az első tanulmányi félévben a képzés mintatanterve szerint előírt kreditmennyiséget legfeljebb 5 kredit (vagy 5 kreditnél magasabb kreditértékű tantárgy nem teljesítése esetén legfeljebb e tantárgy) elmaradással teljesítette.
 3. A tanulmányok harmadik aktív félévétől kezdődően vonatkozó követelmények:

6.3.1.Teljesítette a 3.3.-3.7. pontban meghatározott, az alapösztöndíj sorszámában megfelelő tanulmányi félévre vonatkozó) követelményeket, és

6.3.2.az ösztöndíj indexe alapján az 5.1. pontban meghatározott kiemelt ösztöndíjra jogosító képzések adott évfolyamának összes hallgatójának legjobb 20%-ba tartozik.

 1. A kiemelt ösztöndíj esetén az adott évfolyam alatt az azonos időben a tanulmányaikban azonos sorszámú aktív tanulmányi félévüknél tartó hallgatókat kell érteni, függetlenül attól, hogy a képzésre mikor nyertek felvételt.

7.      A kiemelt ösztöndíj finanszírozása

 1. Állami ösztöndíjas hallgató esetén:
  1. a kiemelt ösztöndíj összege: 30.000 Ft/félév
  2. az elnyert kiemelt ösztöndíj összeget a hallgató kézhez kapja (bankszámlájára átutalásra kerül).
 2. Önköltséges hallgató esetén:
  1. a kiemelt ösztöndíj összege: 30.000 Ft/félév, amelyre a hallgató az alap ösztöndíj összegén (120.000 Ft/félév) felül jogosult, azaz ösztöndíj-támogatásának együttes összege: 150.000 Ft/félév.
  2. A PADMA az önköltséges hallgatóknak az ösztöndíjat kifejezetten az önköltségből fakadó, a hallgatót terhelő kötelezettségek csökkentéséhez nyújtja. Erre tekintettel a PADMA az elnyert ösztöndíjat nem közvetlenül hallgatónak fizeti ki, hanem közvetlenül az NJE-nek utalja át a hallgató NJE GTK-n folyó képzése önköltségének megfizetésére.

 

8.      A NJE GTK ECO Ösztöndíjprogram további részletes feltételei

A PADMA fenntartja, hogy a NJE GTK ECO Ösztöndíjprogram nyújtására további részletes feltételeket határozzon meg, amelyeket a honlapján (www.padmakecskemet.hu) tesz közzé