Lezárult pályázat – Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények számára

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány Kuratóriuma – az alapítvány célkitűzéseivel összehangban – pályázati felhívást tesz közzé doktori tanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíj és oktatás támogatásához.

I. A pályázat célja

A geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű. Ezzel összefüggésben támogatandó cél a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását. A pályázat célja továbbá a geopolitikai, geoökonómiai és regionális gazdasági kutatások, e tárgyterületeken történő doktori képzések támogatása.

 II. Témakörök

Hallgatói ösztöndíjak

A pályázat keretében lehetőség van világgazdaság, geopolitika és a kapcsolódó multidiszciplináris tanulmányok területén doktori tanulmányokat folytató hallgatók támogatására, személyenként maximum nettó 300.000 Ft /hó összegben.

Oktatás

A pályázat céljaival összhangban támogathatók a geopolitikai doktori képzés oktatási tevékenységei, különös tekintettel új képzési tartalmak kialakítására.

III. A lehetséges pályázók köre

Geopolitikai témakörben doktori képzést nyújtó felsőoktatási intézmények, amelyek a képzésükben részt vevő hallgatókat támogatják. A kedvezményezett felsőoktatási intézmények felé további feltétel, hogy nemzetközi tanulmányok és közgazdaságtan tudományterületén egyaránt rendelkeznek képzéssel; a támogatott hallgatók számára az intézmény legalább részben  angol nyelven biztosítsa a képzést; továbbá a támogatott Doktori Iskola kutatási területében a geopolitikai és a gazdaságtudományi profil, valamint a multidiszciplináris jelleg egyaránt jelenjen meg.

IV. A pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan az info@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre kell elküldeni legkésőbb 2017. november 30. 14 óráig.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • kérelmező megnevezése, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, OM azonosítója
  • a kérelmező és az általa szervezett geopolitikai témájú képzés bemutatása
  • a támogatási cél és a kért támogatási összeg megjelölése (költségterv csatolásával)
  • minden olyan irat, amely a pályázat indokoltságát alátámasztja
  • Nyilvántartásba vételt igazoló okirat. (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
  • Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
  • Aláírási címpéldány;
  • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásmentességről
  • Áfa nyilatkozat (a csatolt minta alapján)

V. A pályázatok értékelése

A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma a tagok javaslata és döntése alapján bírálja el.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium figyelembe veszi a pályázati céloknak való megfelelést, a pályázó alkalmasságát a célok megvalósítására, valamint a pályázatot alátámasztó dokumentumokat, szakmai információkat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 4. 14:00.

Az elnyert pályázati összegről, a felhasználás és az elszámolás részleteiről az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal.