Lezárt pályázat – PADA Vezető kutató program

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni a közgazdasági, pénzügyi, jogi területen dolgozó legalább Phd/kandidátusi (CSc) fokozattal rendelkező senior kutatók továbbképzését és szakmai kutatásaik folytatását.

A pályázatra jelent­kezhetnek közgazdasági, pénzügyi, jogi végzettséggel rendelkező PhD/kandidátusi (CSc) fokozattal és elismert kutatási eredményekkel (publikációkkal) rendelkező oktatók, kutatók, akik Magyarország területén, továbbá határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézményben, vagy kutatóintézetben legalább heti 20 órás munkaidőben közgazdaságtudományi, pénzügyi vagy gazdasági, közpénzügyi, pénzügyi jogi területen oktatnak és kutatnak.

Előnyben részesített kutatási területek: monetáris politika, államháztartástan, tőkepiacok, a globalizáció gazdasági hatásai, gazdaságetika, gazdaságpszichológia, versenypolitika.

A PADA VEZETŐ KUTATÓ PROGRAM CÉLJA

Már legalább PhD/kandidátusi (CSc) fokozattal rendelkező kutatók támogatása, akik szakmai munkájuk és előmenetelük (pl. tudományos monográfia megírása, habilitálás, MTA doktor cím megszerzése, Q1, Q2-es folyóiratokban publikálás) elősegítése érdekében támogatásban részesüljenek, ahol a „PADA Vezető Kutató” címet viselve kutatnak, publikálnak és vesznek részt a Pallas Athéné Alapítványok oktatási tevékenységében.

A PADA VEZETŐ KUTATÓ PROGRAM IDŐTARTAMA

1+1 év, amely után 3 évig a sikeres Pályázó ugyanezen a pályázaton nem indulhat újra.  A kutatói időszak sikeres lezárása után a Pályázó a „PADA Vezető Kutató” címet korlátlan ideig viselheti a pályázat futamidejének lejárta után is.

Az első év végén a támogatás meghosszabbodik egy évvel, amennyiben a pályázó az első évben sikeresen végrehajtotta a Kuratórium által a pályázáskor elfogadott kutatási munkatervének első évét.

A PADA VEZETŐ KUTATÓ PROGRAM PÁLYÁZATI KERETE

A programban egyszerre legfeljebb 12 fő kaphat támogatást.

A „PADA Vezető Kutató” címet elnyerő személyek számára az Alapítvány biztosít:

 • havi nettó 360.000 Ft támogatást (A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, mint kifizető viseli a támogatást terhelő adókat és járulékokat, és azt közvetlenül fizeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.)
 • egy évente megpályázható dologi összegkeretet, aminek segítségével a pályázó Kutatási Munkatervében- előre tételesen meghatározott, dologi kiadások fedezhetők (pl. külföldi konferencia részvétellel kapcsolatos költségek, publikációs díjak kifizetése, adatbázisok, licence, szakirodalom vásárlása).

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

Csak és kizárólag a közgazdasági, pénzügyi, jogi területen dolgozó, legalább Phd/kandidátusi (CSc) fokozattal rendelkező senior kutatók pályázhatnak, akiknek az alábbi kötelezően benyújtandó dokumentumokat kell csatolniuk a jelentkezésükhöz:
 1. A Pályázó szakmai önéletrajza magyar nyelven;
 2. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva;
 3. PhD/ kandidátusi (CSc) oklevél másolata
 4. MTMT azonosító megadása
 5. 1+1 évre előre meghatározott Kutatási Munkaterv (kutatási terv, dologi költségterv és egyéb vállalások)

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy egy részletesen összeállított Kutatási Munkatervvel tudnak pályázni a PADA Alapítványhoz. A Kutatási Munkatervben jól elkülönített módon jelölni kell, hogy milyen mérföldkövek teljesítését vállalja az első év végéig a Pályázó.

A pályázatban pontosan szerepeltetni kell a tervezett elérendő célokat, a dologi költségterv felhasználásának pontos részletezését (például konferenciákon való részvételnek, a folyóiratokban meghatározott publikációs díjaknak, a felhasználni kívánt szakirodalmaknak, a szükségesnek tartott adatbázis/licence vásárlásának költségeit, a nem tudományos szintű, de tudománynépszerűsítő, szélesebb kör számára készült publikációkkal, tudományos disszeminációs tevékenységgel kapcsolatos költségeket).

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A pályázat benyújtásának határideje 2018. február 15.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Pályázókat, hogy pályázatban benyújtott munkatervet az Alapítvány eziárnyú felkérése esetén szóban is be kell mutatniuk az Alapítvány előtt, aminek időpontjával kapcsolatban írásban egyeztetünk a Pályázókkal.

A PADA VEZETŐ KUTATÓ CÍMET VISELŐK FELADATA

A PADA Vezető Kutatók legfőbb feladata a tudományos kutatás és publikálás, de emellett a Pallas Athéné Alapítványok rendszerében ők lesznek a senior kutatók, így a kutatási tevékenységük mellett a junior kutatók oktatásában is részt kell venniük.

Ennek a keretében a „PADA Vezető Kutató” címet elnyerők feladatai:

 • a Kutatási Munkatervben meghatározott célok teljesítése;
 • felkérés esetén a Pallas Athéné Alapítványok programjaiban oktatás/előadás tartása magyar és angol nyelven;
 • legalább egy junior kutató konzulenseként részt venni a Pallas Athéné Alapítványok képzéseiben;
 • felkérésre részt venni a kutatási témájukhoz kapcsolódó, a Pallas Athéné Alapítványok által szervezett szakmai konferenciákon;
 • tudományos disszemináció, tudománynépszerűsítés, a Pallas Athéné Alapítványok céljának megfelelően a Vezető Kutató feladata szélesebb kör számára elérhetővé tenni a kutatások eredményét.

KAPCSOLAT

A pályázatokat egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA Vezető Kutató Program” megjelöléssel a vezetokutato@padabudapest.hu e-mail címre!