Pallas Athéné Könyvkiadó: Geopolitika

A geopolitika, mint tudományág meglehetősen összetett, számos területet összefogó, komplex, interdiszciplináris látásmódot igénylő terület, melybe beletartozik a történelem, a politikai földrajz, valamint a nemzetközi kapcsolatok, diplomáciatörténet, kultúrantropológia, szociológia stb. is. 

A tudományág meghatározása sokrétű, művelői közül egyesek a nemzeti érdekek és a globális hatalmi egyensúly kapcsolatának vizsgálatára fektetnek nagyobb hangsúlyt, mások a politikatörténeti minták földrajzi meghatározottságának fontosságát emelik ki, megint mások a hatalomgyakorlás szempontjából vizsgálják a politikai uralom földrajzi körülményeit. A meghatározások nem csupán szerzőnként, hanem korszakonként is eltérnek, hiszen a geopolitika más tudományágakhoz hasonlóan saját korának terméke. Ennek megfelelően definíciója és tartalma alapvető lényegének megtartása mellett a nemzetközi viszonyok rendszerében és a világgazdaságban bekövetkező átalakulásoknak megfelelően történelmi korszakonként változik.