Mindenki számára elérhető matematikai tananyag a PADS támogatásával

Az alapozó matematikai ismeretek elsajátítását segítő, mindenki számára ingyenesen elérhető elektronikus tananyag megvalósítását támogatta a Pallas Athéné Domus Sapientiae (PADS) Alapítvány.

A PADS Alapítvány (jogelődje Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány) támogatásával a Debreceni Egyetem által megvalósított „Differenciál- és integrálszámítás gazdasági alkalmazásokkal” című elektronikus tananyag ingyenesen elérhető mindenki számára az alábbi honlapon.

A tananyag célja az első éves hallgatók magasabb szintű matematikába való bevezetése, a megtanult eszközök alkalmazása szakmai tárgyakban. A hallgatók megismerkedhetnek az analízis alapfogalmaival és ezek alkalmazásaival a közgazdasági, mikroökonómiai, makröokonómiai, mérnöki, fizikai, biológiai, kémiai témakörökben.

Az elsőéves hallatók számára komoly kihívást jelent az alapozó matematikai ismeretek elsajátítása. A segédanyag célja, hogy minden fejezet elején rövid, lényegretörő, de kellően precíz elméleti összefoglalót közöljön, majd ezt követően példákkal, feladatokkal illusztrálja az újonnan megszerzett ismereteket.

Fotó: képünk illusztráció (forrás: pixabay.com)