Konferencia a szabad kereskedelem kérdéseiről

A szabad kereskedelem a 21. század egyik legfontosabb globális jelentőségű kérdésévé vált – ezt a témát járták körül Szegeden a Nemzeti szuverenitás és regionális gazdasági integráció című konferencián, amely a Pólay Elemér Alapítvány szervezésében, a Pallas Athéné Domus Sapientiae (PADS) Alapítvány jogelődje, a PADA Alapítvány támogatásával valósult meg.

Hatalmasra nőtt a szabad kereskedelem részesedése a globális gazdaságból, és ezt a folyamatot ádáz társadalmi viták kísérik. A konfliktusok oka, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények új generációja nemcsak a vámokat és a mennyiségi korlátozásokat törli el, hanem – a gazdasági kapcsolatok teljes spektrumát lefedve – ténylegesen felnyitja a nemzeti szabályozási szuverenitást a nemzetközi kormányzás előtt.

Így a májusban megrendezett konferencia célja volt, hogy hiánypótló jelleggel összegyűjtse ezen új jelenség összehasonlító és közgazdasági módserrel történő vizsgálatához szükséges szaktudást. Ezáltal elősegítse a tárgykörrel kapcsolatos alapfogalmaink újragondolását, így járulva hozzá a kérdéssel kapcsolatos tudományos diskurzushoz és társadalmi vitához.