„Az ösztöndíjas hallgatók sikerre vannak predesztinálva” - Újabb diákok kaptak Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen

„Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjjal támogatjuk a legtehetségesebb határon túli magyar diákokat a Kárpát medencében. A program fő célja a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatók tanulmányainak, tevékenységének támogatása. Évek óta építjük a tudományos hálót, amelynek segítségével el tudjuk érni a legkiválóbb hallgatókat. Összesen 60 millió forintnyi ösztöndíjat ad az alapítvány a Partiumi Keresztény Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem, Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Selye János Egyetem és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság segítségével a legtehetségesebb diákoknak.” - nyilatkozta Bánkuty Tamás, az alapítvány igazgatója.

 

Szilágyi Ferenc, a PKE Gazdaság és Társadalomtudományi kara dékánjának felvezetője adta meg az alaphangot a rendhagyó, online módon szervezett ünnepségnek 2020. december 2-án.

A dékán úr utalt az egészséges versenyszellemre, a hallgatói teljesítménynek az ösztöndíjhoz köthető növekedésére, valamint az MNB Alapítványával való együttműködés egyéb gyümölcseire: a könyvtárbővítésre, az új konferenciákra, a könyvkiadásra, a kutatási portfólió bővülésére. 

Dubéczi Zoltán, az MNB elnöki főtanácsadója is az egyetem és a bank között kialakult gyümölcsöző kapcsolatra építette felszólalását, elismerőleg szólva az egyetem utóbbi években elindított új fejlődési pályájáról, az új szakokról, a beiratkozók stabilan emelkedő számáról, a  hallgatók eredményeiről, egyúttal gratulálva az egyetem kerek, 30. születésnapjához.  

A nemes versengés iránti tisztelet és a járványhelyzet együtt hozták abba a helyzetbe a Bankot és annak Oktatási Klubját, hogy most már rendszeresen, lényegében a teljes tanulmányi évben szerveznek (jelenleg csak online) versenyeket. Az éppen a döntőnél tartó Új Jövőkép versenyben már 9 nagyváradi csapat is megméreti magát, amit nagy örömmel fogadtak a szervezők. A következő verseny pedig legalább ennyire aktuális, a mindennapjainkra reagáló témát, a járvány utáni világ társadalmi tendenciáit kutatja-elemzi majd, ahol a kiírók ismét számítanak a Kárpát-medence magyar szakon tanuló hallgatóinak  friss, tiszta, szabadon alkotott gondolataira, véleményére, megérzéseire.

A szokásos okleveleket ezúttal nem volt mód élőszóban és kézfogással  átadni, de a szervezők igyekeztek egy kicsit mégis személyessé tenni az alkalmat a 27 díjazott számára. Módot találtak arra is, hogy a máskor feszes időbeosztású ünnepséggel szemben  a nyertes hallgatók is el tudják mondani, mire használták az ösztöndíjat. Szinte már meg sem lepődtünk, hogy a megélhetési költségek fedezése mellett tudásuk bővítésére költötték: szakkönyvekbe, újabb mesterkurzusokba és informatikai eszközökbe fektették az elnyert támogatást.