A PABooks két új könyvvel és két e-könyv kiadással zárta a márciust

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) márciusban két új kötettel gazdagította a kínálatát: a Gondolatok a transzhumanizmusróla tudomány és a vallás találkozásának fontos kérdéseit taglalja; az An Economic History of Hungary from 1867 pedig holisztikus nézőpontból mutatja be Magyarország gazdaságtörténetét. Emellett újabb két sikerkönyv e-könyv-változata is elérhetővé vált.

Christopher Hrynkow (szerkesztő): Gondolatok a transzhumanizmusról

A transzhumanizmus egy olyan mozgalom, amelynek célja a technológia etikus alkalmazása, amit az emberi képességek bővítése érdekében használnak fel. Összességében a tudomány és a vallás találkozásának fontos kérdéseit taglalja. Követői nagyszabású, exponenciális mértékű embertökéletesítés mellett kötelezik el magukat. Meglátásuk szerint az emberi teljesítmény olyan mértékben nő, amely meghaladja az emberek számára „normálisnak” vélt tartományt.

A kötet a tudomány és a vallás találkozásának fontos kérdéseit taglalja: mennyire fokozhatja vagy teheti elavulttá a spiritualitást a mesterséges intelligencia? Milyen kihívást állít a transzhumanizmus a világvallások elé? Milyen vallási-erkölcsi hatásai vannak a mesterséges intelligenciának? Hogyan reagálnak a hittel kapcsolatos hagyományok az embertökéletesítést célzó erőfeszítésekre? Milyen feszültségeket okoznak a vallási hagyományok területén a mesterségesintelligencia-kutatás legújabb fejleményei? – a kötet szerzőinek válaszlehetőségei új szempontokat ajánlanak az olvasónak, hogy elgondolkodhassanak a transzhumanisták körében fellelhető etikai megfontolásokon. A szerzők katolikus világképükkel összefonódó alternatívát is kínálnak.

A kötet bevezető tanulmányát Ray Kurzweil, a világ egyik vezető feltalálója, jövőkutatója írta, aki harmincéves múltra visszatekintő pontos előrejelzésekkel büszkélkedhet. A The Wall Street Journal „nyughatalan zseninek”, a Forbes magazin pedig „a végső gondolkodó gépezetnek” nevezte. Értekezése olyan vallási és spirituális kérdéseket is érint, amelyek méltán tarthatnak számot érdeklődésre mind vallás-, mind a természettudományok iránt érdeklődők számára egyaránt, szavai értékes betekintést nyújtanak a vallás, a tudomány és a spiritualitás határterületeinek kérdéseibe. Esszéjének külön érdekessége, hogy lenyűgözően fonja össze családja történetét a különböző információs és intelligenciatechnológiák átalakító erejéről vallott nézeteivel.

 

 

Endre Domonkos: An Economic History of Hungary from 1867

Domonkos Endre korábbi Közép-Kelet-Európával kapcsolatos kutatásai alapján írta meg Magyarország gazdaságtörténetét a kiegyezéstől a rendszerváltás utáni időszakig, külön kitérve a Kádár-korszak örökségére, az 1990-es évek liberalizációjára és privatizációjára, a szocialista-liberális kormány gazdaságára, valamint az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitika 2010 és 2019 közötti eredményeire.

A szerző holisztikus megközelítést alkalmazva – a korszak történelmét, politikai gazdaságtanát, nemzetközi kapcsolatait is szem előtt tartva – mutatja be Magyarország gazdaságát, egészen a 2010 utáni, Széll Kálmán nevével fémjelzett reformprogramig. A kötet a megkezdett strukturális reformok folytatása mellett érvel, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy aktívan részt vegyen a nemzetközi munkamegosztásban és a transznacionális folyamatokban.

 

Kopátsy Sándor: Új közgazdaságtan – már e-könyvben is

„Ez a közgazdász szakmai véleményemet tükröző életművem” – így értékelte az akkor 90 éves Kopátsy Sándor kötete első, 2011-es kiadását, amely húsz év munkájának húszezer oldalnyi kéziratából állt össze. Nem tankönyvnek szánta: az olvasók szemléletére kívánt hatni, átadva azokat a tapasztalatokat is, amelyek az ő látásmódját is alakították.

A tudományos és technikai forradalom bázisán egészen új, minőségileg más társadalom jött létre, amelyben már nem a tőke, hanem a tudás, a minőségi munkaerő lett a szűk keresztmetszet. A közgazdaságtan, mint tudomány azonban ennek változására, az emberközpontúságon, valamint a tudáson és kreativitáson alapuló új gazdasági törvényszerűségeket csak megkésve vette át, a tudomány e tekintetben lassabban reagált. – hívja fel a figyelmet Kopátsy.

Mitől függ a következő generáció minősége? Milyen családi pótlékra, családtámogatásra, nyugdíjrendszerre volna szükség? Mit üzen a gazdaság az oktatáspolitikának? Miért nem szabad a foglalkoztatást csak a piacra bízni? – Kopátsy Sándor ezekről a kérdésekről is kifejti véleményét.

Ez a PABooks  által gondozott Kopátsy-életműsorozat második kötete.

 

David Shambaugh: Ahol nagyhatalmak találkoznak – már e-könyvben is

David Shambaugh politikatudományi professzor könyve azt mutatja be, miként járják külpolitikai kötéltáncukat a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) országai az Egyesült Államok és Kína között, és vajon mire számíthatunk e rivalizálásban.

A könyv részletesen elemezi a délkelet-ázsiai régiót, amelyet tizenegy nemzetállam alkot, közülük tíz az ASEAN tagja, és 636 milliós összesített népességével a világ egyik legnagyobb népsűrűségű térsége.

Megállapítja, hogy Kína intenzív munkával szélesíti és mélyíti jelenlétét az összes délkelet-ázsiai országban, míg az Egyesült Államok ezen a területen meglehetősen nemtörődöm hozzáállást tanúsít. Ennek következtében az a mindent átható narratíva él a régióban, hogy Kína „megkerülhetetlen” domináns hatalom, míg az Egyesült Államok jelentősége megállíthatatlanul csökken. Ez a megállapítás David Shambaugh értékelése szerint nem pontos: az Egyesült Államoknak ugyanis továbbra is mélyek a gyökerei, és sokkal átfogóbb hatalommal rendelkezik a régióban, mint Kína. Kulturális vonzereje pedig, amely megjelenik a médiában, a filmekben, a különféle sportágakban, a felsőoktatásban, a technológiában és a befektetésekben, semmihez sem fogható, és messze meghaladja Kína régióban kifejtett kulturális hatását. Még a regionális amerikai segélyprogramok éves kiadásai is négyszeresen meghaladják Kína hasonló ráfordításait. Ám a professzor azt is hozzá teszi, hogy Kína maga alá gyűrheti a régiót, ha az Egyesült Államok nem fordít rá kellő figyelmet.

 

A  kötetek, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai exkluzív kiadói áron megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban (1014 Budapest, Úri utca 21.), valamint  webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon,  hangoskönyveink pedig elérhetők a https://voiz.hu/hangoskonyvtar/ applikáción.

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán(www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.