A „big data” hatalmától egy döntéstámogató értékiránytűig – a Pallas Athéné Könyvkiadó szeptemberi sikerkönyvei

A Pallas Athéné Könyvkiadó szeptemberben is a legnagyobb nemzetközi egyetemek aktuális sikerkönyveit hozta el Magyarországra. Amaël Cattaruzza: A digitális adatok geopolitikája c. könyvének fő üzenete, hogy ne tekintsük az adatokat semlegesnek, hiszen azok már létrejöttük pillanatában az érintett szereplők stratégiáiba illeszkedő társadalmi termékké váltak. Edward Glaeser: A város diadala c. művének kissé provokatív, ugyanakkor lényegre törő tételmondata: „Hogyan tesznek minket a városok gazdagabbá, intelligensebbé, egészségesebbé és boldogabbá?” Dr. Mandeep Rai legújabb bestsellere pedig, címéhez méltóan ahhoz nyújt életre szóló, zseniális „értékiránytűt”, hogy megtaláljuk, miként hozhatjuk ki magunkból a lehető legjobbat, és miként élhetjük a lehető legtartalmasabb életet. Mindehhez egy 101 országon átívelő érzelmi és intellektuális utazásra hív bennünket: megmutatva, mit és miként mérlegeljünk életünk nagy döntései előtt.

 

Amaël Cattaruzza: A digitális adatok geopolitikája

Hatalom és konfliktusok a big data korában

Amaël Cattaruzza, a Sorbonne Egyetem kutatója hiánypótló áttekintést ad a „Big Data”

geopolitikájának hatalmas és szédületes iramban növekvő területéről, amelynek egyaránt vannak politikai, gazdasági, etikai, stratégiai vagy éppen az identitással és az individualitással kapcsolatos vetületei is.

Nemzetközi színtéren, az államok és a politikai szereplők számára az adatok a hatalom és az erődemonstráció eszközeivé váltak – amit nevezhetünk „data power”-nek, vagy digitális hatalomnak. Az adatközpontokba, az internetes szerverekbe, a tenger alatti vezetékekbe és a digitális iparba történő beruházások pedig a fejlődés stratégiai tengelyeit képviselik. A társadalmi interakciók robbanásszerű növekedése a kibertérben megmutatja a háború és béke, a katonai és civil világ, valamint a hadszínterek és a hétköznapi terek közti, a modern korban kialakuló különbségeket, és felgyorsítja a közöttük húzódó határok fokozatos eltűnését.

A szerző létfontosságú etikai kérdésként sürgeti az adatok eszközként való használatának társadalmi és politikai szabályozását, mivel a „digitális területek” a társadalmi-politikai befolyás legfőbb mozgatóerejévé váltak.

Amaël Cattaruzza egyetemi tanár, a párizsi Sorbonne Egyetem Geopolitikai Intézetének kutatója. Vizsgálati témái: a kibertér és a digitális adatok geopolitikája; a Balkán földrajza; kortárs konfliktusok és a konfliktusok utáni geopolitika.

 

Edward Glaeser: A Város diadala

Hogyan tesz legnagyobb találmányunk gazdagabbá, okosabbá, környezetkímélőbbé, egészségesebbé és boldogabbá?

Edward Glaeser, a Harvard Egyetem közgazdász professzora történelmi időkön átívelően elemzi a városfejlődés és a gazdaság kapcsolatrendszerét, továbbá a városokat, mint a mindenkori társadalmak legnagyobb vívmányait.

A könyv egyik fő megállapítása, hogy a városok azok a terek, melyek a leginkább képesek támogatni az emberek gyors és hatékony együttműködését, a tudás közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és gyors áramlását.

A kötet emellett azt is kiemeli, hogy a városi térségek számos kihívással szembesülnek világszerte. A tudás, a tehetségek és a magas szintű fogyasztás mellett koncentráltan jelentkezik itt a szegénység, a környezeti fenntarthatóság problémája, és különösen a fejlett országok esetében egyre nagyobb jelentőséget kap a boldogtalanság kérdésköre. E komplex kihívások kezeléséhez pedig a szerző szintén összetett (társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket egyaránt magában foglaló) és újszerű megközelítésekkel ad izgalmas válaszokat.

Edward Glaeser a Harvard Egyetem közgazdász professzora, valamint a Harvard Egyetem állami és helyi kormányzást kutató Taubman Központjának, továbbá a Nagy-Boston Rappaport Intézetének (Rappaport Institute for Greater Boston) igazgató tisztségét betöltő vezetője.

 

Dr. Mandeep Rai: Az értékiránytű

101 ország tanításai célokról, életről, vezetésről

Gyakran feltesszük a kérdést, vajon miként hozhatnánk ki magunkból a lehető legjobbat, és miként élhetnénk a legtartalmasabb életet. Dr. Mandeep Rai úgy látja, a válasz megtalálásához nélkülözhetetlen az élettapasztalataink, személyes törekvéseink, családi örökségünk és kulturális beágyazottságunk összességét képviselő értékek feltérképezése. Ezek határozzák meg a pályát, a partnert, az életmódot és a célokat, amelyeket választunk magunknak, sőt a világlátásunkat is.

A szerző az értékeket öt csoportba rendezve, a kötetben szereplő 101 ország mindegyikét a rájuk legjellemzőbb érték alapján egy-egy klaszterbe sorolja. Ennek rendszerében Magyarországot a közösségi értékek dominanciáját képviselő országok csoportjába helyezte, és fő attribútumként a versenyszellem kifejezést kapcsolta hozzá.

Hogyan ültethetjük át a gyakorlatba mindazokat az ismereteket, amelyeket a 101 ország legfőbb értékeinek megismerése során szereztünk? Erre a kötet végén nagyon praktikus, lépésről lépésre vezető kalauzt is kapunk.

Dr. Mandeep Rai filozófiai, politikai és közgazdaságtani tanulmányait követően PhD-fokozatot szerzett a globális értékek témakörében. A világ minden tájáról származó cégekkel, intézményekkel és egyénekkel dolgozik együtt. Pályafutása a JP Morgannél indult, később pedig az ENSZ-nek, az Európai Bizottságnak, valamint civil kezdeményezésű nem kormányzati szervezeteknek dolgozott, emellett pedig a BBC World Servicenek és a Reutersnek is tudósítója volt.