Hallgatói mobilitás - „Hatalmas élmény volt Európa egyik legjobb egyetemén tanulni”

Csabuda Árpád januárban végzett a London School of Economics and PoliticalScience mesterszakos kurzusán. APallas Athéné Domus Meriti Alapítvány által nyújtott ösztöndíj nagyban hozzájárult az egyetemi szak sikeres befejezéséhez.

Most, hogy elvégezte tanulmányait, mivel szeretne foglalkozni?

Több lehetséges út áll előttem! Rövid távon szívesen kipróbálnám magamat a tanácsadói szférában, valamint az EU intézményeiben is, ám hosszú távon az üzlet és a politika vonz leginkább.

 

Mindig erre a pályára készült? Miért ezt választotta?

A tanácsadás, valamint az EU-intézményekhez kapcsolódó érdeklődésemet elsősorban a tanulmányaim határozták meg. A politika és az üzlet iránti vonzalmam viszont már jóval korábban kialakult, tudatosan építettem, és építem ma is az ezekhez vezető utat. A politika leginkább annak komplexitása, illetve a változás lehetősége miatt érdekel. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy-egy folyamat sok összetevős, és ezek megítéléséhez túl kell látni a számokon, ugyanakkor érthetetlen számomra, hogy egy olyan korban, amikor a tudás ennyire egyszerűen elérhető, miért működik egy-egy állam sokszor hibás alapokon. A politikában és a társadalom szervezésében egyaránt vannak komplex és pofonegyszerű dolgok is, amelyek bizonyos rövid távú érdekek miatt nem tudnak megvalósulni.

 

Volt-e családi vagy iskolai inspiráció az érdeklődése kialakulásában?

Mind a családi, mind a középiskolai hátteremből egyaránt következett, hogy a társadalmi felelősségvállalás fontos szerepet játsszon az életemben. A Gödöllői Református Gimnázium szellemiségét, az áhítatok üzenetét és a közösséghez való́ tartozás értékeit mind a mai napig magamban hordozom. Nagy hatással volt rám két mentorom, Csobán Pál történelem- és Pintér Zoltán földrajztanár is, velük a mai napig szoros kapcsolatban állok.

 

Hogyan alakultak a tanulmányai?

Több évnyi külföldi munkavállalás után 2017-ben tértem haza, és kezdtem el üzleti és diplomáciai alapszakos tanulmányaimat az International Business School-ban (IBS). Itt Political and International Relations néven diákkört is alapítottam, amelynek keretében számos sikeres eseményt és intézménylátogatást szerveztünk meg. Az utolsó félévében Maastrichtban tanulhattam. Ez még azzal együtt is nagy élmény volt, hogy akkor tört ki Európában a Covid-járvány. Mesterszakos képzésemet pedig a London School of Economics and Political Science kurzusán végeztem.

 

Milyen tudást, tapasztalatokat, élményeket szerzett a londoni egyetemen?

A programot 2020 szeptemberében kezdtem el a European Institute karon, amely történelmileg megalapozott, multidiszciplináris tudást nyújt az Európán belüli kulcsfontosságú politikai és gazdasági folyamatokról, problémákról. A fő csapásirány kapcsolódik az EU-integráció projektjéhez, a belpolitikai kihívásokhoz, a nemzetállami átalakulási folyamatokhoz és Európa sajátos helyzetéhez a világban. A képzés így átfogó gazdasági, pénzügyi, politikai és társadalomtudományi tudást nyújt, mindezt a fejlődő állami-piaci kapcsolat szemüvegén keresztül.

Hatalmas élmény volt Európa egyik legjobb egyetemén tanulni. Elsősorban nem is maga a tananyag vagy az oktatási módszer teszi világszínvonalúvá ezt a képzést, hanem inkább az, hogy kiktől és kikkel tanulhatunk. Az intézményben nemzetközileg elismert szaktekintélyek tanítanak, akik az akadémiai tudásuk mellett rendkívül gazdag gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, például a politikaalkotásban, tanácsadásban és a közgazdaságtanban, szerte Európából. A különféle országokból érkező diákok között pedig erős versenyszellem alakul ki, amely által mindenki fejlődik.

 

Voltak-e anyagi nehézségei a tanulmányai során?

Az alapszakos tanulmányaimat különböző tevékenységeimből még fedezni tudtam, azonban a mesterképzés pénzügyi hátterét már megtépázta a járványhelyzet. Mivel a tartalékaim fogytán voltak, körül kellett néznem, hogyan tudnám betömködni a lyukakat. Egy ismerősöm ajánlotta a figyelmembe a PADME által nyújtott ösztöndíj lehetőségét. Amikor utánanéztem, miről is van szó, több megfelelési pontot is találtam, így benyújtottam a pályázatomat. Elmondhatom, hogy a PADME támogatása nagyban hozzájárult tanulmányaim befejezéséhez.

 

Mennyire segíti a londoni egyetemi diploma szakmai tervei megvalósításában?

Úgy gondolom, hogy a képzés jó belépőt nyújt azokra a területekre, ahol el szeretnék majd helyezkedni, és egyúttal fel is készített a legkülönbözőbb feladatokra. A puding próbája persze az evés, szóval magam is kíváncsian várom az ezzel kapcsolatos fejleményeket.