FELFÜGGESZTVE - A PADME pályázati felhívása hallgatói mobilitási, továbbá kutatói programra

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) pályázatot hirdet a hallgatói mobilitási programjában való részvételre, továbbá gazdaságtörténeti kutatások megvalósítására. Mindkét felhívásra meghosszabbított benyújtási határidővel lehet pályázatot benyújtani.

HALLGATÓI MOBILITÁS PROGRAMRA olyan hallgatók jelentkezését várják, akik magyarországi vagy határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézményben szereztek alap- vagy mesterfokú diplomát, és igazoltan felvételt nyertek külföldi felsőoktatási intézménybe mester-, doktori vagy ennek megfeleltethető gazdasági képzésre.

A benyújtandó pályázatban részletesen szerepeltetni kell az elérendő célokat, azok tervezett hosszú távú hasznosulását is. A projektidőszak végén pedig a támogatottnak be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy sikeresen végrehajtotta a PADME kuratóriuma által elfogadott tervet.

A támogatás időtartama legfeljebb 1 év, az összege pedig maximum nettó egymillió forint/év, illetve rövidebb (≤3 hónap) időtartam esetében maximum havi nettó 250 000 Ft. A támogatás 75 százalékát a szerződéskötést követően, a fennmaradó részt pedig a pályázatban foglaltak teljesítését követően folyósítja az alapítvány.

 

A KUTATÓI PROGRAMRA felsőfokú végzettséggel és elismert kutatási eredményekkel (publikációkkal) rendelkező oktatók, kutatók jelentkezhetnek, akik Magyarország területén, továbbá határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak. Előnyben részesített kutatási területek: a globalizáció gazdasági hatásai, gazdaságetika, gazdaságpszichológia, versenypolitika.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a részletes kutatási munkatervet, benne az elérendő célokkal, illetve azok hosszú távú hasznosulásának mérföldköveit.

A program időtartama legfeljebb 6 hónap, amely meghosszabbítható újabb 6 hónappal, amennyiben a pályázó az első projektidőszak végéig sikeresen végrehajtotta kuratórium által elfogadott munkatervet. A hosszabbítás minden esetben egyedi elbírálás szerint kerül jóváhagyásra. A támogatás összege maximum havi nettó 200 000 forint, amelyet havonta folyósít az alapítvány.

 

A pályázatot mindkét program esetében egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni, maximum 20 „PADME Hallgatói Mobilitás Program”, illetve 30 oldalban „PADME Kutatói Program” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre.