Lezárult – Újabb pályázatokat hirdetett a PAIGEO Alapítvány

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány több kutatási-innovációs programot hirdetett a 2018-as évre.

Komplex kutatási program támogatása

A támogatási program keretében Kelet-Ázsiával kapcsolatos kutatások megvalósítására lehet pályázni, tekintettel a PAIGEO Alapítvány által működtetett Geopolitikai Kutatóintézet ázsiai fókuszú tevékenységére. Emellett a másik kiemelt terület az alapítványi céloknak megfelelően az innováció és a technológiai fejlődés. A program célja olyan geopolitikai, geostratégiai, geoökonómiai, földrajzi, külpolitikai, gazdasági, kultúrdiplomáciai, valamint innovációs témájú kutatás-fejlesztési folyamatok és jelenségek feltárása, amelyek Magyarország számára lehetőséget jelentenek, továbbá segítik Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődését.

Részletek itt:https://www.pallasalapitvanyok.hu/komplex-kutatasi-program-tamogatasa

 

Konferenciatámogatási program:

Jogi személyiséggel rendelkező hazai szervezetek számára, a 2018-as évre vonatkozóan. A konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ben kell benyújtani, a tervezett konferencia előtt legalább 3 hónappal be kell nyújtani. Az elbírálás során előnyben részesítjük a nemzetközi konferenciák megszervezését. Emellett a program támogatja a hazai tudományos közönséget célzó konferenciák, workshopok megrendezését is, amennyiben azok elősegítik a hazai tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését a geopolitika, az innováció és a kapcsolódó diszciplínák területén.

Részletek itt: https://www.pallasalapitvanyok.hu/paigeo-konferenciatamogatasi-program

 

Tananyag-fejlesztési program:

Középiskolai, alap, és mesterszakos, illetve PhD szintű, geopolitikai, geostratégiai, geoökonómiai földrajzi, külpolitikai, gazdasági, kultúrdiplomáciai, valamint innovációs kutatás-fejlesztési témájú tananyagfejlesztési program belföldi középiskolai és felsőoktatási intézmények, valamint az általuk létrehozott szervezetek számára a 2018-as évre. Előnyt élveznek azok a megoldások, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

Részletek itt: https://www.pallasalapitvanyok.hu/inaktiv--paigeo-tananyagfejlesztesi-program

 

Könyv és periodikus lapok kiadásának támogatása:

Olyan könyvkiadók és jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket számára, amelyek már szakmailag elismert publikációkkal bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki. A publikálandó műveket az alábbi témakörökben szükséges megvalósítani: Kelet Ázsiával kapcsolatos témák, geopolitika, geostratégia, geoökonómiai földrajz, külpolitika, gazdaság, kultúrdiplomácia, valamint innovációs kutatás-fejlesztés. Továbbá olyan folyóiratok kiadásának támogatására is lehet pályázni, amelyek a felsorolt témák szempontjából értékes társadalmi, kulturális, tudományos, geopolitikai és innovációs területekhez kapcsolódnak.

Részletek itt: https://www.pallasalapitvanyok.hu/inaktiv--konyv-es-periodikus-lapok-kiadasanak-tamogatasa-