Kárpát-medencei geopolitikai konferencia a PAIGEO támogatásával

Június végén a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában rendezték meg a Kárpát-medencei geopolitikai konferenciát. A rendezvényt a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai (PAIGEO) Alapítvány támogatta.

A konferencia célja a kárpát-medencei geopolitikai-geostratégiai kérdésekkel foglalkozó tudományos műhelyek illetve kutatók, doktoranduszok munkájának összefogása volt. Emellett az is feladata volt a rendezvénynek, hogy komplex módon megjelenítse a geopolitika, a geoközgazdaságtan, a nemzetközi intézmények és a köztük lévő együttműködések, a virtuális tér és a digitális technológiák hatásait. 

Mindezeken túl a konferencia a demográfia és a migráció, a versenyképesség és az innováció tárgyköreiben, illetőleg az e területeken zajló tudományos munka és annak eredményei számára prezentációs és disszeminációs felületet biztosított. A két nap alatt hat plenáris előadás és öt szekcióban 41 előadás hangzott el. Az előadásokból az ősz folyamán kiadvány készül majd.

A konferencia a PAIGEO Alapítvány által támogatott a „Globális geopolitikai trendek komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia“ megnevezésű kutatási projekt keretében szervezték meg.