A PAGEO alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) célja, hogy tudásteremtéssel, elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával elősegítse, hogy Magyarország új alapokra helyezze viszonyát a különböző gazdasági és politikai aktorokkal a 21. században. 

2016-ban a PAGEO 110 támogatást nyújtott szervezetek, intézmények számára, és 54 pályázattal támogatott magánszemélyeket, összesen 164 esetben nyújtott támogatást. A legnépszerűbb pályázati kiírásnak a publikációs és kutatási program, a kutatói mobilitás, a PhD program támogatása és konferencia támogatás bizonyult. Az Alapítvány az egyetemeknek, kutatóknak, tehetséges hallgatóknak nyújtott támogatásokkal hozzájárult a magyar tudományos élet fejlődéséhez és felpezsdítéséhez. A PAGEO támogatásával számos magyar és külföldi könyv, tanulmány került a hazai olvasóközönség elé. A hagyományos geopolitikai kutatások mellett a PAGEO támogatásával valósulhatott meg a TEDxDanubia 2016-os budapesti rendezvénye is.

A PAGEO Alapítvány 2016 márciusában indította el a HUG - Hungarian Geopolitics - című magazint, amely Magyarorszá­gon egyedülálló módon geopolitikai és geostratégiai témákkal foglalkozó folyóirat. A HUG magazinon keresztül a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány ér­tékteremtő párbeszédet kíván indítani, mely napjaink mindent átszövő geopolitikai, geostratégiai és geoökonómiai hálózataira összpontosít. A 2016-os év folyamán a HUG magazinnak négy száma jelent meg, amelyek elérhetőek a geopolitika.hu oldalon is.

A PAGEO Kutatóintézete 2016 nyarán elindította a www.geopolitika.hu című szakmai weboldalát, ahol elérhető a kutatók által közölt közel 400 cikk és tanulmány. A geopolitika.hu weboldalt az indulása óta eltelt első fél évben ötvenezer olvasó lá­togatta meg a világ 93 országából. Felismerve a kelet-ázsiai térségben rejlő, egyre növekvő potenciált, a PA­GEO Kutatóintézetének fókuszában Kelet-Ázsia hat országa került: Kína + Hong Kong, Japán, Dél-Korea, India, Szingapúr és Indonézia.

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány a PAGEO Klub keretében, a Corvinus Egyetem Geo Lectures rendezvényeivel karöltve 2015. május óta szervezi előadássorozatát. 2016-ban a PAGEO meghívásra Budapesten tartott előadást többek között Arjun Appadurai, a New York Egyetem Goddard professzora, Paulo Roberto Feldmann, University of Sao Paulo professzora és Parag Khanna globális stratéga.

2016. április 20-án indította el a PAGEO Kutatóintézete az oxfordi viták mintájára szervezett, GeoDebates vitasorozat rendezvényét. A GeoDebates kiemelt célja, hogy egy szakmai kérdésről a magyar akadémiai életben szokatlan, rendhagyó módon beszéljen: vitapanel formájában. Az első GeoDebates témája Kína és Afrika kapcsolata volt, a “Gyarmatosítja-e Kína Afrikát?” címmel, míg a második novemberben megrendezett vita középpontjába az okosvárosok koncepciójának  különböző megközelítései kerültek.

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Alapítványok geyüttműködésének köszönhetően 2016-ban már második szemeszterét kezdte meg  a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából című doktori program, amelyre eddig közel száz hallgató nyert felvételt.

Az alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete és könyvvizsgálói jelentése itt olvasható.

2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet

2016-os beszámoló kiegészítő melléklete

2016-os könyvvizsgálói jelentés