Lezárult pályázat – Pályázat tanulmányi ösztöndíjprogramban való részvételre

A Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Neumann János Egyetemen, gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók részére tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet.

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek a Neumann János Egyetemen gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain felsőbb éves tanulmányokat folytató hallgatók.

Az Alapítvány a pályázatot elnyerő hallgató számára pénzügyi támogatást ad, amely megegyezik az önköltség összegével.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű hallgatók pályázhatnak, akik a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain önköltséges finanszírozási formában a 2017/18-as tanév mindkét szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek és ezen tanév mindkét félévében a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk jobb volt, mint 3,85. Ettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet.

2. A programra jelentkezni a csatolt „ADATLAP” benyújtásával lehet. Az űrlapokat a PADS Székházában (1013 Budapest, Döbrentei u. 2.) vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán kell leadni.

3. A jelentkezési határidő az „ADATLAP”-on található.

4. A támogatás mértéke az Egyetemmel kötött képzési szerződésben foglalt összeg. Az Alapítvány az elnyert ösztöndíjat a 2018/2019. tanév első félévére egy összegben folyósítja.

5. A hallgató folyamatosan kapcsolatot tart az Alapítvánnyal és félévente beszámol tanulmányainak előrehaladásáról, az általa látogatott szakmai előadásokról; szükség esetén az Alapítvány rendelkezésére áll egy esetleges kutatási témában történő együttműködéshez.

6. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat, szakdolgozatot, TDK-dolgozatot a hallgató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa.

7. A támogatott hallgató vállalja, hogy abszolutóriumát, illetve a tantervben rögzített tanegységeit tantervi keretei szerinti időben megszerzi (max. 7 félév).

8. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a hallgatóval. A támogatás folyósítása a szerződés aláírása után történik.

KAPCSOLAT

info@pallasalapitvanyok.hu