Elektronikus tananyag megvalósítását támogatta a PADS

A Pallas Athéné Domus Sapientiae (PADS) Alapítvány támogatásával állt össze a Debreceni Egyetem Többváltozós függvények és mátrixok alkalmazásai a közgazdaságtanban című elektronikus tananyaga, amely mindenki számára ingyenesen elérhető.

A Többváltozós függvények és mátrixok alkalmazásai a közgazdaságtanban című tananyag a korábban a Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány támogatásával összeállított Differenciál és integrálszámítás gazdasági alkalmazásokkal című elektronikus tananyag folytatása.

A PADS támogatásával megvalósult új tananyag célja, hogy az első félévben elsajátított ismereteket a hallgatók tovább bővítsék, a tanult matematikai eszközöket a közgazdaságtani tantárgyakban készségszinten tudják alkalmazni. A tananyagban a többváltozós függvényekkel és mátrixok gazdasági alkalmazásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók.

A Többváltozós függvények és mátrixok alkalmazásai a közgazdaságtanban című elektronikus tananyag mindenki számára ingyenesen elérhető az alábbi honlapon: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/263212/FILE_UP_0_PADSjegyzetmatrixtbvfgv.pdf?sequence=1&isAllowed=y