Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

Az Alapítványt  a Magyar Nemzeti Bank alapította. Az Alapítvány működésének tervezett helyszíne a Budapest, Kálmán Imre 20. szám alatti épület, amelynek felújítását követően otthont ad majd közgazdasági, pénzügyi szakemberek bankszakmai képzésének.

Az Alapítvány célja:

 • a közgazdasági, pénzügyi szakemberek, kiemelten bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, elősegítése;
 • bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenység fejlesztésének előmozdítása, támogatása;
 • hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása;
 • a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a feladat végrehajtásához szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez;
 • az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;
 • kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;
 • a közgazdasági, pénzügyi és bankszakmai szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;
 • szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;
 • képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;
 • elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt;
 • referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);
 • kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;
 • elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;
 • hozzájárul az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;
 • segíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;
 • támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását, valamint
 • támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;
 • külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;
 • támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését;
 • támogatja a szakkollégiumok és más diákszervezetek szakmai tevékenységét.

További információk:
A Magyar Nemzeti Bank Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája