Több mint 11 millió forinttal támogatja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a mezőségi szórványoktatási központot

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány több mint 11 millió forinttal támogatja az új mezőségi szórvány iskolaközpont korszerű taneszközfejlesztését. A pályázó Fundatia Téka Alapítvány és a PADOC Alapítvány közös célja, hogy a szórványmagyar közösségekből származó diákok szülőföldjükön használható, versenyképes tudást szerezzenek.

2016 őszén kezdte meg működését a Mezőségi Magyar Oktatási Központ Szamosújváron. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány bruttó 11 355 739 forintnyi támogatása hozzájárul a magas színvonalú, jól felszerelt oktatás biztosításához az intézményben.

A támogatásból megvásárolhatják az oktatási folyamathoz szükséges korszerű oktatástechnikai eszközöket, a magyar nyelvű oktatási segédanyagokat és a nyelvi fejlesztést elősegítő taneszközöket, továbbá a támogatás hozzájárul az intézmény oktatóinak képzéséhez is.

A Mezőségi Szórványoktatási Program hosszútávon finanszírozza a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A programot a kilencvenes évek végén indította el a Kallós Zoltán Alapítvány, a Fundatia Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a programhoz. A programnak köszönhetően az elmúlt 15 év alatt több mint 300 gyerek tanulhatott és tanul magyarul, valamint felépült két korszerű kollégium és szeptemberben megnyitotta kapuit a Mezőségi Magyar Oktatási Központ.