Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Programja

A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik alappillérét jelenti, ugyanis tevékenységének közvetlen hatása van a gazdasági környezetre, a vállalkozásokra és a polgárok életére.
Ezért a jegybank, mint nemzeti intézmény küldetésének tekinti, hogy elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nélkül fenntartható pozitív eredménye terhére a közjót szolgálja és lehetőségeihez mérten olyan szakmai és össztársadalmi célok megvalósításához nyújtson támogatást, amelyek tükrözik a hitelességet, értéket teremtenek, erősítik a társadalmi és a közösségek közötti kohéziót, elősegítik a tudományos gondolkodást, gondozzák a tehetségeket és fejlesztik a pénzügyi kultúrát.
Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjai az oktatás, a kutatás, a tudományos tevékenység, a pénzügyi ismeretterjesztés, a kultúra és a karitatív célú adományozás széles palettáját ölelik fel, különös hangsúlyt fektetve a tudás megszerzésre, az értékteremtésre és az értékek megőrzésére.

A PADOC Alapítvány céljai

Az Alapítvány célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei szakemberképzés, illetve a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése és támogatása, annak érdekében, hogy a határon túli magyar köz- és felsőoktatásban, illetve szak- és felnőttképzésben részesülő diákok elsősorban a szülőföldjükön használható lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg. Az Alapítvány céljaihoz tartozik az általános pénzügyi kultúra fejlesztése.

A fenti célokat az Alapítvány a határon túli köz-, illetve felsőoktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos műhelyek szakmai és anyagi támogatásával, illetve a határon túli oktatási tevékenység fejlesztésével, kutatóhelyek támogatásával, ösztöndíjprogramok elindításával kívánja elérni.
Az Alapítvány ezen túl törekszik a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködésre, közös projektek, programok és intézmények működtetésére, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítésére.

Az Alapítvány Alapító okiratában foglalt céljai:

  1. a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása;

  2. a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;

  3. a határon túli, elsődlegesen Kárpát-medencei oktatási tevékenység fejlesztése, valamint kutatóhelyek létrehozása és támogatása;

  4. határon túli felsőoktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;

  5. a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;

  6. nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

  7. a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységnek a támogatása

Az Alapítvány tevékenysége

Az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány 2014-ben megkezdte a több évre szóló stratégiai megállapodások előkészítését az érintett határon túli, magyar nyelven oktató legnagyobb egyetemekkel, illetve karokkal.

Az Alapítvány hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Partiumi Keresztény Egyetemmel, a felvidéki Selye János Egyetemmel, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Karával, valamint a Vajdaságban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karával. Ezen túl kiemelt partnerünknek tekintjük a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát. Az Alapítvány segítségével az intézményekben pénzügyi mesterképzés és doktori iskolák indulhatnak, új ösztöndíj-lehetőségek nyílnak meg, műhelymunkák, idegen nyelvi képzések, középiskolások számára meghirdetett felvételi előkészítő programok kezdődhetnek.

Emellett az Alapítvány több tudományos konferenciát, szakkollégiumi programot, kutatást, tananyagfejlesztési programot, valamint mobilitási projektet támogatott.