Arany János szalontai éveiről készült könyv a PADOC támogatásával

Arany János fiatalkori éveiről és szülővárosához fűződő viszonyáról szól az Arany Szalontája, Szalonta Aranya című ismertterjesztő képes album, amelyet a költő születésének kétszázadik évfordulójára készítettek el a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány támogatásával. A Méry Ratio Kiadó gondozásában megjelent kötetből a tervek szerint az összes határon túli magyar iskola kap egy-egy példányt.

Arany János szülőföldjéhez való viszonyáról és Nagyszalontán töltött fiatalkori éveiről nyújt izgalmas áttekintést az Arany Szalontája, Szalonta Aranya című képes album, amely legnagyobb epikus költőnk születésének bicentenáriumára született meg. Az ismeretterjesztő könyvet március 2-án mutatták be Nagyszalontán.A sajátos nézőpontú mű elsősorban azt vizsgálja, hogy mit adott Arany Jánosnak Szalonta, másfelől mit jelentett és mit jelent ma ő a szülővárosának, és hogyan ápolják örökségét.

A könyv, amely a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány támogatásával születhetett meg, abból a megállapításból indul ki, hogy Arany János szellemét, nyelvét, művészetét csak az előzmények és adottságok, vagyis a szülőhelye történetének és családi gyökereinek vizsgálatával lehet igazán megismerni és megérteni. Éppen ezért három nagy fejezetben tárgyalja Nagyszalonta múltját, az Arany család történetét, a költő gyermek- és ifjúkorát, valamint a Szalontára való visszavágyódás és a hazatérés tervezgetésének időszakát. Emellett a kötet arról is számot ad, hogy a "legmagyarabb költő" emlékét hogyan ápolják halála óta a szülővárosában. Külön fejezet tárgyalja például az Arany János Emlékmúzeum történetét, amelyet 1899-ben avattak fel a költő tiszteletére a Csonka-toronyban, miután Arany László apjának összes emléktárgyát ennek az intézménynek adományozta.
A Méry Ratio Kiadó gondozásában megjelent ismeretterjesztő album célja, hogy olvasmányos formában meséljen Arany János kevesebbet tárgyalt fiatalkori éveiről és költői indulásának körülményeiről. A szép kivitelezésű kötetben éppen ezért negyven fotó is helyet kapott, s nem csak magáról a költőről, hanem Nagyszalontáról is számos izgalmas kép szerepel.

A könyvet hatezer példányban adták ki, az összes olyan határon túli iskolához is el fognak juttatni egy példányt belőle, ahol a diákok magyarul tanulnak, emellett a tervek szerint könyvtáraknak és református egyházkerületeknek is adnak majd a kötetekből.

Kép forrása: MTI