A PADOC Alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) kiemelt célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei szakemberképzés, illetve a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése és támogatása, annak érdekében, hogy a határon túli magyar köz- és felsőoktatásban, illetve szak- és felnőttképzésben részesülő diákok elsősorban a szülőföldjükön használható lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg.

Az Alapítvány 2016-ban a határon túli felsőoktatási intézmények vonatkozásában tovább szélesítette partnerintézményi körét, mely során oktatásfejlesztési célú támogatási szerződést kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, illetve a Szabadka Műszaki Szakfőiskolával. Ezen felül - folytatva a 2015. évben megkezdett, jelentős szakmai sikereket eredményező intézményfejlesztéseket - újabb támogatási megállapodások kerültek kidolgozásra, illetve megkötésre az Ungvári Nemzeti Egyetemmel, a Selye János Egyetemmel, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel. A támogatásoknak köszönhetően ezeken a határon túli egyetemeken számos – az oktatás színvonalát emelő - projekt valósulhat meg. Az Alapítvány támogatásának köszönhetően a határon túli oktatási partnerintézményekben pénzügyi mesterképzés és doktori iskolák indulnak, új ösztöndíj-lehetőségek nyílnak meg, műhelymunkák, idegen nyelvi képzések, középiskolások számára meghirdetett felvételi előkészítő programok kezdődtek el, valamint az oktatás színvonalát emelő taneszköz-beszerzések valósultak meg.

A felsőfokú intézményekkel létesített együttműködéseken túl az Alapítvány, céljai minél teljesebb elérése érdekében számos további szakmai együttműködést indított. A 2016-os évben közel 70 támogatási kérelem részesült kedvező elbírálásban, melynek köszönhetően nagyszámú oktatásfejlesztési, tudományos, illetve kulturális projekt indulhat el a határon túli magyarság támogatása érdekében.

Az Alapítvány több határon túli tudományos konferenciát, szakkollégiumi programot, esettanulmányi versenyt, kutatást, oktatást segítő taneszköz és tananyag-fejlesztési programot, valamint kutatói mobilitási projektet támogatott.

Az Alapítvány támogatása többek között hozzájárult a felvidéki szakkollégiumi rendszer kiépítéséhez, illetve a szamosújvári szórványoktatási központ megnyitásához.

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Alapítványok geyüttműködésének köszönhetően 2016-ban már második szemeszterét kezdte meg  a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából című doktori program, amelyre eddig közel száz hallgató nyert felvételt.

Az alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete itt olvasható.

2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet

2016-os beszámoló kiegészítő melléklete

2016-os könyvvizsgálói jelentés