A PADMA Alapítvány alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA) Alapító okiratában foglalt célkitűzései közül az egyik legfontosabb a közgazdasági szakemberképzés támogatása Bács-Kiskun megyében. Az Alapítvány tevékenysége, így támogatásai is ezen a területen a legjelentősebbek. Az Alapítvány támogatásának köszönhetően elindulhatott 2016 szeptemberében a Gazdálkodási és Menedzsment szak a Pallasz Athéné Egyetemen – 2016 július 1-ig Kecskeméti Főiskola –.

Az új szak megvalósulását nemcsak az egyetemnek nyújtott támogatás tette lehetővé, hanem a szintén az Alapítvány által támogatott beiskolázási program és az alapítványi támogatásból megvalósuló tanulmányi ösztöndíj is. Ez utóbbit a 2016/2017-es tanévben több mint 30 nappali tagozaton tanuló önköltséges gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók vehette igénybe. Az ösztöndíj számukra lehetővé tette, hogy az önköltség terhének viselése nélkül folytassák tanulmányaikat akár az első, akár a második vagy akár mindkét félévben.

Az Alapítvány által meghirdetett más pályázatok is az új képzés sikeréhez kívánnak hozzájárulni. Ennek érdekében született meg 2016-ban az Ésszel a pénzzel! pénzügyi tudatosság kialakítását célzó pályázat, valamint ezért hirdeti meg a PADMA minden évben a középiskolás korosztálynak szóló pályázatát, támogatja a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók orientációs táborát. Továbbá az Alapítvány 2016-ban támogatott 5 az egyetemre érkező vendégkutatót, és több egyetemi oktatót-kutatót külföldi konferencián való részvételében is. Az Alapítvány tevékenységének sokszínűségét bizonyítja a MegaLux napelemes autó, a Zrínyi Matematika Verseny és a Kecskemét felsőfokú oktatásáról szóló könyv megjelenésének támogatása is.

 2016-ban is folytatódott a PADMA kecskeméti Városházával közös nagysikerű programja, az „Előadások a Városházán”, melynek köszönhetően nemzetközileg elismert oktatók, kutatók, szakemberek segítségével a város tágabb közönsége is megismerkedhetett a gazdasági kutatások legújabb eredményeivel. A rendezvény révén nő a város nemzetközi ismertsége és vonzereje. Az Alapítvány karitatív tevékenységet is folytat: karácsony előtt a kecskeméti SOS falunak adtuk át a KEDO Zrt.-vel közösen adományunkat.

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Alapítványok geyüttműködésének köszönhetően 2016-ban már második szemeszterét kezdte meg  a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából című doktori program, amelyre eddig közel száz hallgató nyert felvételt.

Az Alapítvány által előkészített Egyetemi Campus beruházás kapcsán a 2016-os évben átadásra került a terület földhasználati joga és a Campus engedélyes tervei a KEDO Zrt. részére.

Az alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete és könyvvizsgálói jelentése itt olvasható.

2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet

2016-os beszámoló kiegészítő melléklete

2016-os könyvvizsgálói jelentés