Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány

PADI az oktatásinnovációért

Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank alapította, célja a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése. A PADI úgy döntött, hogy az előttünk álló időszakban működésének középpontjába állítja az oktatásinnováció támogatását Magyarországon.

Ezen célok elérése érdekében a PADI támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását, támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén tevékenykedő oktatók és gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön.

Az Alapítvány támogatja az oktatásinnovációs start-up vállalkozások külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét, segíti a tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését.

A PADI ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését.

Mindezen tevékenységéhez az Alapítvány keresi a hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségeket.

Az Alapítvány fő célkitűzései:

 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése

 • a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása

 • a gazdaság és a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken (bionika, robotika, egészségügy, egészségipar és egészségügyi szolgáltatások, turizmus, start-up vállalkozások) interdiszciplináris kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, eredmények létrehozásának ösztönzése és támogatása

 • a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése

 • a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése

 • hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése a tudomány-technológia, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a modernizáció területén

 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása

 • a magyar szellemi örökség gazdagítása

 • nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása

 • külföldi tapasztalatszerzés támogatása

 • az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése

 • tudományos, innovációs, modernizációs tárgyú tankönyvek, szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása, kiadásának támogatása

 • hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése

 • részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban

 • tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • adományokat gyűjt

 • céljait segítő szervezeteket működtethet

 • kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel

 • kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén

 • konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat

 • támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását

 • támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön

 • támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését

 • támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését

 • ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését

 • törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését

 • díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket

 • elősegíti szakkönyvek, folyóiratok és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt

 • részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban

 • gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét

 • az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez.