Kutatóközpont a Pusztaszeri úton

Világszínvonalú Kutató-, Ismeretterjesztő, Közösségi és Oktatóközpontot tervez létesíteni a Pusztaszeri úton a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány

A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 2015. áprilisában döntött a II. kerületi Ferenchegyi lépcső 2. szám alatti ingatlan Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány javára történő nem pénzbeli vagyonrendeléséről.

A Magyar Tudományos Akadémia korábbi – többek között a Nobel díjas Oláh György nevével fémjelzett – Központi Kémiai Kutatóintézetének alapjain az alapítvány a közeljövőben létre kíván hozni egy, a modern kor követelményeinek messzemenőkig megfelelő, rendkívül magas színvonalat képviselő vállalkozói oktatási központot és üzletfejlesztési inkubátort, a tehetséges fiatalokat felkaroló edukációs és kutatói intézetet, valamint a hazai tudományos élet nagyjait, alkotó géniuszait és technológiai innovációit bemutató információs központot. Ugyanitt az alapítvány helyet szeretne biztosítani egy európai mércével is kimagasló színvonalú kutatás- fejlesztési tudásközpont számára is. Az ide összpontosuló magas színvonalú szakmai és technológiai tőke egy szélesebb célrendszert szolgáló, innovatív és edukatív tér alapját szolgálja majd, amelynek elemei közös campust alkotva, egymás funkcióit egészítik ki és erősítik fel.