A PADI Alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI) célja a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése. Az Alapítvány működésének középpontjába az oktatásinnováció támogatása áll. 

Az Alapítvány 2016-ban együttműködési megállapodást kötött az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat Egyesülettel. Az ötéves együttműködés keretében évente 16 orvostanhallgató három hónapos amerikai szakmai gyakorlata valósulhat meg az alapítvány támogatásával. A képzési programban olyan orvosi eszközök gya­korlati megismerésére van mód, a­me­lyeket a jövőben hazánkban is alkal­maz­ni lehet, ilyen például a Da Vinci robotsebészeti eljárás vagy az idegrendszeri képalkotás alapjainak elsajátítása. A gyakorlat hozzájárul a széles látókörű, modern és innovatív szemléletű, értékes hazai és nemzetközi ta­pasz­ta­latokkal rendel­ke­ző orvosok képzéséhez és a magyar egészségügy színvo­na­lának emeléséhez.

A PADI Alapítvány tevékenységének köszönhetően tovább működhet a magyar fizikatanárok továbbképzése. A támogatásnak köszönhetően, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezésében 25 fizikatanár utazhat és vehet részt szakmai programokon a CERN-ben. Az Alapítvány együttműködést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely keretében a magyar exportorientált vállalkozások konferenciákon, vásárokon, kiállításokon és üzletember-találkozókon vehettek részt, lehetőséget kaptak partnerkapcsolataik, piaci és szakmai ismereteik bővítésére.

2016. nyarán az Alapítvány tulajdonába került az Ybl Vízház évek óta üresen álló, elhanyagolt épülete, amely a Budai Kreatív Ház néven nyitott kulturális rendezvénytérként nyílik újjá, otthont adva kortárs képzőművészeti kiállításoknak, valamint változatos előadásoknak, műhelyvitáknak, workshopoknak, koncerteknek, filmesteknek és családi programoknak. A Budai Kreatív Ház új, nyüzsgő találkozópont lesz a Duna budai partján, a vendégek a megújuló teraszról és kertből élvezhetik majd az egyedülálló budapesti panorámát. A színes programok mellett kávézó, cukrászda és étterem is várja majd a kikapcsolódni vágyókat.

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Alapítványok geyüttműködésének köszönhetően 2016-ban már második szemeszterét kezdte meg  a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából című doktori program, amelyre eddig közel száz hallgató nyert felvételt.

Az alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete és könyvvizsgálói jelentése itt olvasható.

2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet

2016-os beszámoló kiegészítő melléklete

2016-os könyvvizsgálói jelentés