Lezárult – Pályázati felhívás: Magyarországi és Kárpát-Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Programra

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai és oktatás innováció témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2019-es évre.

A programra jelentkezhetnek a magyarországi és a határon túli, Kárpát-medencei jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú szakmai konferenciákat, rendezvényeket, versenyeket és kutatói hálózatokat kívánnak szervezni, lehetőleg nemzetközileg is elismert előadók bevonásával. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.

A Pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pade Alapítvány a legfeljebb 75 fős szakmai rendezvények megvalósításához - a maximum igényelhető támogatási összeg felett - nem pénzbeli támogatásként lehetőséget biztosít, hogy a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány értékteremtő munkája által felújított Bölcs Vár történelmi épületének tudományos és kulturális közösségi terében rendezhesse meg a szakmai eseményét az épület szabad kapacitásának függvényében (http://bolcsvar.hu/).

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket a helyszín lehetősége, úgy abban az esetben egy előzetes érdeklődő levelet küldjenek a felhívásban megadott e-mail címre, amiben csatolják a pályázati űrlap és a költségvetés még szerkeszthető változatát egy előzetes helyszínellenőrzés miatt.

Ezúton hívjuk fel a figyelmüket, hogy a Bölcs Vár épületében megvalósuló rendezvények esetében terembérleti díjra nem állíthatnak be támogatási igényt a költségvetésükben!

Catering költségek biztosításhoz a Pause Cafe Kft. office.pausecafe@gmail.com elérhetőségén kérhetnek árajánlatot, amelyet a költségvetésükben szükséges feltűntetni a pályázati és elszámolási útmutatóban leírtak szerint, amennyiben a Bölcs Vár épületében szeretnék megrendezni az eseményt (árajánlat bekérésre csak és kizárólag az időpont egyeztetést követően kerülhet sor).

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

 1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány csak és kizárólag a rendelkezésre álló források erejéig tudja kiírni jelen pályázati kiírást.
 2. Kizárólag jogi személyiséggel rendelkező magyarországi és határon túli, Kárpát-medencei szervezetek jelentkezhetnek.
 3. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
 1. Részletes költségvetési terv az ÁFA/HÉA nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
  • Esetleges várható bevételét;
  • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összegét;

(A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)

 • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie);
 • A kért támogatás összegét;
 • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!

b. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);

c. Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;

d. Aláírási címpéldány;

e. 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről

f. Pályázati nyilatkozat;

g. ÁFA/HÉA nyilatkozat

 1. Ha jogosult ÁFA/HÉA visszaigénylésre
 2. Ha nem jogosult ÁFA/HÉA visszaigénylésre

h. Nyilatkozat - a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.

A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADE konferenciatámogatási program 2019” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE konfe­renciatámogatási program 2019” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.