Felvidéki, magyar nemzetiségű diákok Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat nyertek el

Az első magyar nyelvű, szlovákiai felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán alapszakon és mesterképzésen tanuló 50, magyar nemzetiségű diák vehette át a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat. Az okleveleket december 3-án, délelőtt 11.00 órakor a révkomáromi egyetem aulájában Dr. Juhász György rektor és Dr. Dubéczi Zoltán, a PADE kuratóriumi elnöke adta át. Az eseményen az egyetem rektorhelyettesei és a Gazdaságtudományi Kar vezetői is jelen voltak és gratuláltak a díjazottaknak. 

Az egyetemi hallgatók előzetes kiválasztása és ösztöndíjban való részesítése kiváló tanulmányi eredményük, eredményes tudományos munkásságuk és aktív, közösséget építő tevékenységük alapján történt. A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány és a Selye János Egyetem által adományozott ösztöndíj elnyerésére csak olyan diák pályázhatott, aki legalább két lezárt, teljesített félévet tudhatott maga mögött. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretein belül, az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára 2018-ban indult el Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a legtehetségesebb határon túli magyar hallgatók támogatására. 
A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy növelje a külhoni felsőoktatási intézményekben közgazdasági szakon tovább tanuló magyar nemzetiségű egyetemisták létszámát, illetve az otthon maradás esélyeit.