A PADE Alapítvány eredményei és 2017-es beszámolója

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADE) a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS) és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) összeolvadásával jött létre és kezdte meg munkáját 2017. július 25-én.

A PADE Alapítvány célja a közgazdasági, pénzügyi szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása és egy olyan oktatási tudományos központ működtetése, amely a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését biztosítja, továbbá a banki szakemberek képzését és fejlesztését nemzetközi szintre emeli. Az Alapítvány ugyancsak kiemelt céljának tekinti a határon túli, kárpát-medencei szakemberképzést, illetve a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítését és fejlesztését. Ezáltal az Alapítvány hozzájárul ahhoz, hogy a határon túli köz- és felsőoktatásban, illetve a szak- és felnőttképzésben részesülő diákok elsősorban a szülőföldjükön használható legversenyképesebb tudást szerezzék meg.  
 
Céljai megvalósítása érdekében számos pályázati lehetőséget, szakmai együttműködést indított és tudományos kutatóközpontot hozott létre.
 
A 2017-es évben a PADE Alapítvány hozzájárult több értékes tananyag megjelentetéséhez, melynek eredményeként elkészült egy komplex és megoldásokat is tartalmazó feladatgyűjtemény, egy gyakorlatorientált 250 oldalas tankönyv, valamint egy elektronikus jegyzet is. Mindezek mellett a PADE Alapítvány 2017-ben támogatást biztosított tíz Kárpátmedencei iskolának és óvodának taneszköz-fejlesztésre is.  
 
Az Alapítvány olyan konferenciákat támogatott melyek elősegítik a kárpát-medencei régióban a pénzügyi tudatosság kialakulását és a geopolitika hatásainak megismerését. Az Alapítvány támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, ezzel a határon túli felsőoktatási intézmények szakmai előrehaladását. Hozzájárult két nyári tábor megszervezéséhez és lebonyolításához, két szabadegyetem megvalósításához továbbá egy vállalkozói portál létrehozásához.  Az Alapítvány az „Első cikkem támogatási program” keretében kettő, a „Junior kutató nemzetközi cikke támogatási program” keretében szintén kettő cikk tudományos folyóiratban történő megjelenéséhez nyújtott támogatást.  
 
A PADE Alapítvány részt vett a Budapesti Corvinus Egyetem BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Geopolitikai Alprogramjának támogatásában, továbbá hozzájárult az Alinea Fontes Kiadó „Macroeronomics: Policy and Practice Student Value Edition” című könyvének megjelenéséhez.
A Alapítvány támogatja más Pallas Athéné Alapítvány közreműködésével a Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő Mathias Corvinus Collegium által indított Fiatal Tehetség Programot – FIT Program -, amely jelenleg 225 felső tagozatos gyermeknek kínál 5 régióközpontban rendhagyó tehetségfejlesztő foglalkozásokat.
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Alapítványok együttműködésének köszönhetően 2017-ben már harmadik szemeszterét kezdte meg a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából című doktori program, amelyre eddig több, mint 120 hallgató nyert felvételt. A PADE Alapítvány által létrehozott ösztöndíjtámogató programban pedig már 57 doktorandusz vehet részt.
 
A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 2017 decemberében tudományos kutatóközpontot hozott létre, mely 21 kutatóval kezdte meg működését.
 
Az Alapítvány 2017. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete és könyvvizsgálói jelentése itt olvasható.
 

2017-es beszámoló és közhasznúsági melléklet

2017-es beszámoló kiegészítő melléklete

2017-es könyvvizsgálói jelentés